РФВ: Конкурс за доделу краткорочних кредита за обртна средства

РФВ: Конкурс за доделу краткорочних кредита за обртна средства

 

Развојни фонд Војводине објавио је конкурс за доделу краткорочних кредита за обртна средства.

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, које је уписано у Регистар

пољопривредних газдинстава, са активним статусом и има измирене накнаде за одводњавање.

Кредити ће се додељивати у области пољопривреде за финансирање набавке нове пољопривредне погонске и прикључне механизације.

 

Услови кредитирања

  1. износ кредита: од 300.000,00 до 10.000.000,00 динара
  2. примена валутне клаузуле – за све обрачуне кредита по свим питањима примењиваће се средњи курс евра на дан уплате или исплате
  3. каматна стопа: 2% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене гаранцијом пословне банке и 3% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене хипотеком(каматна стопа за кориснике кредита који имају седиште на територији градова и општина Аутономне покрајине Војводине сврстаних у трећу и четврту групу развијености се смањује за један процентни поен)
  4. рок враћања кредита: до 12 месеци од дана реализације кредита
  5. период расположивости: 48 месеци од дана прве реализације кредита при чему корисник може користити нову траншу након потпуног измирења обавезе по претходној транши
  6. ануитети се обрачунавају и плаћају месечно, тромесечно или шестомесечно.

 

Документацију која се подноси на конкурс можете преузети ОВДЕ.