Održana Radionica u Mišićevu na farmi svinja Dobrobit životinja

Održana Radionica u Mišićevu na farmi svinja. Radionici je prisustvovalo 10 zainteresovanih.Radionica je bila interaktivna. Razvila se diskusija o Dobrobiti životinja. Branislava Pantelić dipl.inž.PSS SUBOTICA AD