PSS Kikinda; Održana radionica

DodatakVeličina
Image icon P5150001.JPG2.88 MB

U ponedeljak 14.5.2018 god. je održana radionica u prostorijama PSS Kikinda. Radionica je počela u 10h i trajala je do 11h. Predavači su bili Jelena Kljajić sa temom "Bezbedno zbrinjavanje ambalažnog otpada" i Mirjana Tomić čija je tema bila " Nacionalni propisi - Uslovi koje treba ispuniti u pogledu zdravlja i sredstava za zaštitu životne sredine". Na radionici je bilo prisutno 5 poljoprivrednih proizvođača koji su aktivno učestvovali u radu radionice.