PSS SENTA: Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini

PSS SENTA:     Uredba o raspodeli  podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini

                                                    Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o raspodeli  podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini, kojom se propisuje obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu.

                   I.  Direktna plaćanja, u zavisnosti od vrste podsticaja isplaćuju se u odgovarajućim maksimalnim iznosima, i to za:

1) premiju za mleko u iznosu od sedam dinara po litru mleka;

2)  osnovne  podsticaje  za  biljnu  proizvodnju  u  iznosu  od  2.000 dinara po   hektaru;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;

4) podsticaji za kvalitetne priplodne tovne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;

5) podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i koze u iznosu od 7.000 dinara po grlu;

6) podsticaje za kvalitetne priplodne krmače u iznosu od 10.000 dinara po grlu;

7) podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu;

8) podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu;

9) podsticaje za roditeljske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu;

10)  podsticaje  za  kvalitetne  priplodne  matice  ribe  šarana  u iznosu od 500 dinara  po grlu;

11) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu;

12) podsticaje za tov junadi u iznosu od 10.000 dinara po grlu u tovu;

13) podsticaje za tov jagnjadi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;

14) podsticaje za tov jaradi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;

15) podsticaje za tov svinja u iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu;

16) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 20.000 dinara po grlu;

17)  podsticaje  za  košnice  pčela  u  iznosu  od  600  dinara  po košnici;

18) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 10 dinara po kilogramu  proizvedene ribe;

19) podsticaj za  krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 10.000 dinara po grlu;

20)  regres  za  troškove  skladištenja  u  javnim  skladištima  u iznosu od 40 %  troškova skladištenja;

                 II. Mere ruralnog razvoja obuhvataju podršku programina koji se odnose na:

         1) Unapređenje konkuretnosti, i to za:

(1) podizanje novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja,

(2) unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje kroz nabavku novih mašina i opreme u okviru biljne proizvodnje i u okviru stočarske proizvodnje,

(3) investicije u preradu i marketing poljoprivrenih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva

(4) upravljanje rizicima

- regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i  životinje u maksimalnom iznosu od 40% plaćene premije osiguranja 

         2) podsticaji za očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa

(1) za organsku proizvodnju (biljnu i stočarsku)

(2) za očuvanje biljnih i životnjskih genetičkih resursa

- za nabavku kvalitetnih priplodnih grla, za investiranje u izgradnju i opremanje objekata 

(3) diversifikacija dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima (unapređivanje ekonomskih i ne poljoprivrednih aktivnosti, podrška mladima, podizanje konkurentnosti kroz preradu, uvošenje i serifikacija sistema kvaliteta hrane).

 

Ana Prijović dipl.ecc