PSS Sremska Mitrovica - Održano predavanje u Ljubi

Dana 09.03.2018. godine sa početkom u 11 časova PSS Sremska Mitrovica je u Ljubi održala predavanje poljoprivrednim proizvođačima sa aktuelnim temama iz ratarstva, zaštite bilja i stočarstva sa sedećim temama:

  1. Šta proizvoditi i kako - dipl.ing. Zoran Martinović
  2. Integralna proizvodnja - dipl.ing. Senka Mišković
  3. Tehnoogija proizvodnje kukuruza - dr Vladimir Marić
  4. Tehnologija proizvodnje soje - dipl.ing Jovan Bojić
  5. IPARD -  dipl.ing. Željko Graovac
  6. Rezidba voća i vinove loze - dipl.ing. Dejan Suvić

Predavanju je prisustvovalo 12 poljoprivrednika iz Ljube.