PSS Sombor - održano predavanje o šećernoj repi

Dana 02.03.2018. godine održano je savetovanje o proizvodnji šećerne repe u regionu Sombora. Savetovanje je održano u Edukativnom centru PSS Sombor sa sledećim temama:

- Analiza proizvodnje šećrne repe u regionu Sombor u 2017 godini sa preporukama za 2018.godinu (Vladimir Sabadoš)

- Rezultati ogleda šećerne repe u 2017 godini (Zoran Boca)

- Zaštita šećerne repe u 2017 godini (Tatjana Veselinović)

- Mehanizacija u proizvodnji šećerne repe (Branislav Ogrizović)

 

Predavanje je posetilo 52 proizvođača.