PSS Zrenjanin - Nedostatak hrane za domaće životinje

Није потребно обавештавати јавност о суши у 2017.год и смањеним приносима свих ратарскух усева. У прошлој години се последице суше нису осетиле у сточарству, јер су газдинства имала пропремљну храну. Грла која су била на лошој испаши, код добрих домаћина су прихрањивана са додатним оброком па се кондиција и производња одржавала.

Многи произвођачи нису успели да припреме довољно квалитетне кабасте сточне хране за зиму (сено,силажа,сенажа), а и житарица, што су многи компензовали куповином готових смеша. У нашем региону зима је период карактеристичан за сезону телења, јагњења, а тада треба обезбедити више хране и по количини и по квалитету. Исхрана базирана на храни лошијег квалитета, као што су плева, кукурузовина, слама, лоше сено не може обезбедити довољно протеина, енергије, витамина и минерала за високу производњу. Код таквих грла се јавља пад производње, лошија кондиција и пад имунитета, те склоност ка производним и заразним болестима. Постоји опасност да дође и до тзв.”гладног стерилитета”, па грла испољавају јаловост, долази до побачаја, рађања слабо виталних младунаца. Слаба исхрана може довести и до проблема у полном сазревању приплодног подмлатка.

Савет произвођачима је да сваку родну годину максимално искористе и припреме што више сена, силаже и сенаже, јер су то конзервирана хранива и могу се очувати и за наредну сезону.

Планирати још при сетви кукуруз за силажу на основу броја грла и просечних приноса.

Kуповина готових смеша је добар избор, ако има новаца. Прављење група животиња према производњи и физиолошком стању, како би најосетљивије категорије имале предност у погледу квалитета и количине хране. Пред крај лета направити оштру селекцију грла и држати онолико колико су капацитети објеката и количине спремљене хране.

 

Гордана Аћимац,дипл.инж.сточарства

ПСС Зрењанин