UNDP – Јавни конкурс за задруге и удружења пољопривредника

Предмет конкурса: избор задруга и удружења пољопривредних произвођача чији ће представници учествовати у програму обуке „Јачање капацитета задруга и удружења пољопривредника у Републици Србији“.

Област јавног конкурса: развој пољопривреде и задругарства.

Општи циљ јавног конкурса: развој постојећих и даље унапређење капацитета задруга и удружења произвођача.

Приоритетне тематске области у оквиру тренинг програма су:

  1. Приступ тржишту, трендови, потражња и карактеристике главних извозних производа Србије
  2. Извори финансирања
  3. Концепт конкурентности
  4. Tрендови специфичних сектора пољопривреде
  5. Kвалитет и додавање вредности
  6. Закон о организацији заједничког тржишта
  7. Задруге и удружења пољопривредника
  8. Јачање капацитета руководилаца задруга и удружења (преговарачке вештине, тимски рад, стратешко планирање, доношење одлука и праћење њиховог спровођења).
  9. Пољопривредна механизација
  10. Oдржива пољопривреда.

Општи услови учешћа: учесници тренинга могу бити представници задруга и удружења пољопривредних произвођача регистрованих на подручју Републике Србије.Тренинг програм је део активности у оквиру пројекта „Помоћ за трговину – подршка развоју производних капацитета агроиндустријског сектора у Србији“ који финансира Влада Руске Федерације, а који имплементира Програм за развој Уједињених нација (UNDP). Спровођење тренинг програма је планирано у периоду март – јун 2018. године.

Пријављивање на конкурс: попуњен упитник (у прилогу овог позива) потребно je послати на електронску адресу milica.tosic@undp.org најкасније до 9. марта 2018. године.

Тренинг за изабране кандидате ће бити бесплатан.

Упитник можете преузети овде.

ПСС Рума

Угљеша Тркуља