Prijave za stručnu praksu iz oblasti organske poljoprivrede

Nacionalnio udruženje Serbia Organika poziva mlada, nezaposlena lica do 35 godine starosti da se prijave na javni poziv za obavljanje plaćene stručne prakse iz oblasti organske poljoprivrede i prehrambene tehnologije po principima organske proizvodnje. Projekat se realizuje u okviru projekta nemačke razvojne saradnje „Podsticanje zapošljavanja mladih“.

Cilj prakse je sticanje potrebnih znanja i veština iz oblasti organske proizvodnje i prerade i osposobljavanje za obavljanje poslova u sektoru organske proizvodnje.

Rok za slanje prijava je 15. mart 2018. do 17 časova.

Program stručne prakse je namenjen mladim, nezaposlenim licima do 35 godine starosti koji su:

 • diplomirali na Poljoprivrednom fakultetu (smer organska poljoprivreda/ekološka poljoprivreda, voćarstvo/vinogradarstvo, ratarstvo i povrtarstvo, opšta agronomija, stočarstvo – zootehnika, fitomedicina i prehrambena tehnologija) ili Tehnološkom fakultetu (smer prehrambena biotehnologija i prehrambeno inženjerstvo)  ili
 • na poslednjoj godini osnovnih ili master studija gore pomenutih fakulteta i studijskih programa/smerova.

Na konkurs mogu da se prijave svi oni koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su državljani Republike Srbije,
 • da imaju manje od 35 godina,
 • da su nezaposleni,
 • da su završili ili završavaju neki od gore navedenih fakulteta i studijskih programa,
 • da nisu imali radno iskustvo u oblasti organske i prehrambene tehnologije,
 • da su spremni za sticanje novih znanja i veština,
 • da su motivisani i spremni za rad u ovoj oblasti.

Odabranim kandidatima program stručne prakse nudi priliku za sticanje praktičnih znanja i veština iz oblasti organske proizvodnje i prerade u sektoru organske proizvodnje kod poslodavaca koje uspešno posluju u ovom sektoru dugi niz godina.

Tokom trajanja stručne prakse licima koja učestvuju u programu biće plaćena nadoknada u mesečnom iznosu od 20.000 dinara (neto), troškovi prevoza i doprinosi za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

U periodu od 26. februara do 5. marta 2018, biće organizovane informativne sesije po sledećem rasporedu:

 1. Novi Sad – 26. februar u 12:00 časova na Poljoprivrednom fakultetu, predavaonica P1,
 2. Sremska Kamenica – 26. februar u 15.30 časova na Edukons fakultetu, svečana sala,
 3. Bačka Topola – 28. februar u 12:00 časova na Biofarming fakultetu,
 4. Čačak – 2. mart u 12:00 časova na Agronomskom fakultetu,
 5. Beograd – 5. mart u 13:00 časova na Poljoprivrednom fakultetu.

 

http://www.serbiaorganica.info

 

PSS Ruma

Sanda Klještanović