PSS Kikinda: KALENDAR RADOVA U VINOGRADU U PERIOD FEBRUAR -APRIL

KALENDAR RADOVA U VINOGRADU U PERIODU FEBRUAR – APRIL Krajem januara meseca , a pre svega u zavisnosti od vremenskih uslova vinova loza izlazi iz faze mirovanja i tada nastupa tzv.prinudno mirovanje , čija vreme trajanja zavisi od kretanja temperature. U ovoj fazi je najpoželjnije da se uradi rezidba , jer čim dođe do porasta temperature doći će i do kretanja okaca. Pre ulaska u vinograde i početka rezidbe potrebno je ispitati rodnost okaca, utvrditi koeficijent rodnosti i tek tada pristupiti rezidbi. Ovaj koeficijent rodnosti se utvrđuje na sledeći način: uzima se deset lastara sa parcele dužine deset okac. Stajanjem lastara u prostoriju gde je temperatura 20°C u posudi sa vodom dolazi do aktivacije okaca koji tada kreću, pojavljuju se začeci cvasti. Na osnovu broja aktiviranih okaca i broja cvasti utvrđuje se koefiijent rodnosti na osnovu koga se projektuje rezidba. N=Pg/(Kr-Mg) N – broj okaca koje treba ostaviti Pg – očekivani prinos po čokotu u gramima Kr- koeficijent rodnosti Mg – prosečna masa grozda Dobijeni broj okaca treba uvećati za 10-20% u slučaju da u zasadu imamo oštećenih ili izmrzlih okaca. Ovako izračunat broj okaca treba rasporediti na rodne elemente. Takođe treba znati da kod visokokvalitetnih vinskih sorti rodni elementi se nalaze udaljeni od čokota i da za dobar rod treba duga rezidba( luk od 5-10 okaca). U martu i početkom aprila usled porasta temperature aktiviraju se biohemijski procesi u čokotu. Koren počinje da usvaja vodu i mineralne materije i da ih potiskuje u stablo. Kada srednje dnevne temperature dostignu vrednosti 10°C i iznad, počinje bubrenje i otvaranje okaca. Do tada mora se završiti rezidba, vezivanje čokota I lukova kao I popravka naslona ako je potrebna. Vinogradi koji su bili zagrnuti u ovom period je obavezno odgrnuti. Sa odgrtanjem treba početi kada se zemljište, ocedi, slegne I prosuši od zimske vlage. Nakon toga se pristupa đubrenjeu vinograda količinom đubriva koje je određeno agrohemijskom analizom duboka obrada radi unošenja hraniva. Dipl.inž. Jelena Kljajić