PSS Sombor - Rezultati ogleda krompira

Pored ostalih ogleda krompira u 2009. godini vrlo uspešno je izveden i demonstracioni ogled krompira.

Ogled je izveden u uslovima navodnjavanja. Pored iskazanog prinosa u tabeli je prikazan i sadržaj suve materije koji se kreće od 16 % pa  do 22% kod nekih sorti.

Sadnja ogleda je bila 01.04.2009. godine, a vađenje je obavljeno 26.08.2009.god.

Pered tabele sa rezultatima u prilogu su i fotografije ovog ogleda. Za više informacija obratite se u PSS Sombor.

Rezultati demonstracionog ogleda krompira u Somboru u 2009. godini

                           Dipl.ing Jelena Ivan, dipl.ing Vladimir Sabadoš

Teme: 
DodatakVeličina
PDF icon Rezultati ogleda8.59 KB