PSS Sombor - Rezultati ogleda uljane repice

S obzirom da predstoji setva uljane repice, a radi lakseg odabira sorti ili hibrida ovom prilikom iznosimo rezultate ogleda uljane repice. 

Ogledi uljane repice su izvedeni na dva lokaliteta i to u Somboru i u Karavukovu. Pored istaknutog ranga za prinos, iskazan je i rang za visinu sadržaja ulja, kao i hektolitarske težine i masa 1000 zrna.

Za više informacija obratitet sa u PSS Sombor.

dipl.ing Olivera Sekulić, dipl.ing Vladimir Sabadoš

Teme: 
DodatakVeličina
PDF icon Rezultati ogleda107.95 KB