PSS Sombor - Rezultati ogleda ogleda ozimih i jarih strnina

U želji da pomognemo poljoprivrednim proizvođačima u izboru sortimenta za predstojeću setvu ozimih strnina u prilogu ovog teksta iznosimo rezultate ogleda stnih žita koje je izveo PSS Sombor u toku proizvodne 2008/2009 godine. Takođe, prilažemo i rezultate ogleda jarih strnina.

U tabelama su prikazani ogledi sa tri lokaliteta, a iskazani parametri su hetolitarska težina, masa 1000 zrna i prinos u kg/ha sveden na JUS standard, te su u poslednjoj koloni istaknuti rangovi svih sorti koje su učestvovale u ogledima.

PSS Sombor

Dipl. ing Vladimir Sabados, dipl.ing Olivera Sekulic i dipl.ing Zoran Boca

Teme: 
DodatakVeličina
PDF icon Rezultati ogleda155.38 KB