Stanje mineralnog azota i preporuke za prihranu - PSS Pančevo

Za mesec dana uslediće prva prihrana ozime pšenice. Poljoprivrednici najčešće ovu agrotehničku meru izvode bez merenja potreba useva za azotom. 

Iz tog razloga u prezentaciji je dat pregled stanja mineralnog azota na 5 lokacija u okviru PSS Pančevo. Obratili smo pažnju na tip zemljišta, predusev i osnovnu obradu. Pored rezultata i preporuka (striktno vezano za trenutne rezultate ne i za naredni period) prikazane su i slike useva uzetih sa uzorkovanih parcela.

Napomena: kod oznaka za tip zemljišta imamo: ČOL - černozem sa oglejavanjem u lesu; BKČ - bezkarbonatni černozem; Č-RC - černozem i ritska crnica i ČLT - černozem lesne terase, što podrazumeva obode Deliblatske peščare n.v. iznad 120 m.

Neophodno je da se utvrde potrebe useva za azotom uzimajući u obzir rok setve, razviće useva, osnovno đubrenje ako se primenjuje N-min analiza kao i potrebe sorte. Preporučuje se korišćenje GreenSeeker-a tj. merenje NDVI u I i II prihrani i hlorofilmetra (N-Tester) pred drugu prihranu kao i korišćenje N-Sensor-a ukoliko imate priliku da se ovo probno uradi na Vašoj parceli.

Po dosadašnjim analizama, višegodišnjim, prihranu useva posejanih tokom meseca oktobra početi sa 60 kg/ha a.m. N (azota). Pred drugu prihranu obaviti ,merenjem, utvrđivanje potreba.

Sve navedeno je sažeto u prezentaciji koja prati objavu.

Bogdan Garalejić, dipl.inž., savetodavac saradnik, PSS Institut TAMIŠ Pančevo.

Teme: 
DodatakVeličina
PDF icon Rezultati Nmin PSS Pančevo januar 20181.56 MB