Ceutorrhynchus quadridens-mala repičina pipa - štete u 200

Štetočina je konstatovana na oko 30 % zasejanih površina u opštini Kula,Vrbas i Bečej.
Simptomi su vidljivi na stablu ,desetak centimetara od zemlje,kao ubodi oko kojih se formira oreol,uboda može biti 10-30 koliko sam nalazila.
Ovakve biljke su manje u porastu,žute,prilikom manjeg vetra slamaju se na mestima koncentracije uboda,nejednako dozrevaju i daju manji prinos.
Štetočina nije dosada pričinjavala veće štete na ovim područjima,niti smo imali ovako veliku brojnost.Daljim praćenjem na 28 parcela gde je konstatovana velika brojnost,prinos se kretao od 800-1200 kg/jutro,dok se na parcelama gde nije bilo ovih štetočina prinos kretao od 1400-1800 kg/ jutro.
Pregledom stabljike napadnutih biljaka na 20% sam konstatovala prisustvo Sclerotinia sclerotiorum, pa se ovoj bolesti nemože pripisati ovako značajno smanjenje prinosa.