Национални програм за пољопривреду за период 2018-2020. године

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНЕ
 
Доношење Стратегије пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године, представља важан искорак у спровођењу реформи у пољопривредном сектору Републике Србије. Стратегија је успоставила нови приступ развоју пољопривреде и подстакла усклађивање домаћег законодавства са правним тековинама Европске уније у области пољопривреде и руралног развоја и интензивирала припрему и имплементацију бројних развојних програма и пројеката, као и даље јачање институција у сектору пољопривреде.
 
Нови приступ, пре свега, подразумева доношење Националног програма за пољопривреду за период 2018-2020. године, који представља даљу разраду Стратегије на средњорочном нивоу и доноси конкретна решења у области дефинисања и имплементације пољопривредне политике у периоду 2018-2020. године.
 
Национални програм за пољопривреду за период 2018-2020. године садржи:
 
I. Опште одредбе;
II. Опис мера;
III. Финансијски план;
IV. Имплементацију програма.
 
Комплетан Национални програм , можете преузети ОВДЕ.
 
ПСС Рума
Угљеша Тркуља