Fertirigacija u plastenicima

Najzastupljenije povrtarske kulture u plastenicima tokom zimskih meseci jesu: salata, spanać, blitva, rotkvica i crni luk. Uvažavajući principe povrtarskog plodoreda ovo su kulture koje se najčešće gaje nakon intenzivne proizvodnje paradajza, paprike i krastavaca. Često se dešava da se proizvođači zbog loših rezultata proizvodnje žale na sortne karakteristike izabrane sorte ili hibrida. Najčešće su to: izražena vegetativnosti ili generativnost biljke, dobar kvalitet plodova ali ostvaren nizak prinos ili loš kvalitet plodova uz visoku produkciju. Navedeni problemi nisu odlike sorte nego najčešće posledice grešaka koje nastaju u fertirigaciji - navodnjavanje i ishrana kao zajednička operacija. Sve veći problem u plasteničkoj proizvodnji jeste zaslanjenost zemljišta koja nastaje usled višegodišnje prekomerne primene vodotopivih đubriva.  EC vrednost označava elektroprovodljivost a jedinica mere je mili Mhos i pokazuje nam kolika je zaslanjenost zemljišta. Dodavanjem vodotopivih đubriva u vodu za zalivanje injektorima povećavamo EC hranljivog rastvora. Svaka povrtarska vrsta ima zahtev za određenim opsegom EC vrednosti. Ukoliko je ova vrednost izvan graničnih vrednosti ne odvija se normalno usvajanje hraniva od strane biljaka, što se negativno odražava na razvoj biljaka i na sam prinos. Isto tako biljkama je važna kiselost tj pH vrednost vode, zemljišta i hranljivog rastvora koji sistemom za navodnjavanje dajemo biljkama. Generalno, pH i EC vrednost zemljišta  u plastenicima raste iz godine u godinu i predstavlja sve veći problem u proizvodnji.U svakom slučaju navodnjavanje sistemom “kap po kap” nam je od velike pomoći jer nam olakšava doziranje količine vode i đubriva. Pomoću tzv. Venturijeve cevi doziramo količinu vodorastvorljivih đubriva koja se ubacuju u sistem i mešaju sa vodom. Merimo E.C. vrednost. Pomoću sistema “kap po kap” možemo  lakše čistom vodom isprati soli iz zone korenovog sistema. Pravilnom ishranom i zalivanjem smanjuje se negativan uticaj visokog pH vode i zemljišta na usvajanje hraniva, a pravilno određenim odnosom hranljivih elemenata u rastvoru postižemo visoku iskorišćenost i smanjujemo zaslanjenost zemljišta.