PSS Sremska Mitrovica - Stanje ozimih strnih žita

Za razliku od predhodne godine ozime strnine u Sremu su na oko 80% površina posejane u optimalnom roku. Mnogo ranije i kvalitetnije nego predhodne godine je obavljeno osnovno đubrenje, priprema zemljišta za setvu i setva strnih žita. Sve navedeno uz dosta vlage u zemljištu i relativno visoke temperature vazduha i zemljišta u novembru i decembru rezultiralo je dobrim, ranim i ujednačenim nicanjem useva.

Za razliku od predhodne godine kada je nicanje na oko 80% površina bilo u decembru, januaru pa čak i početkom februara, ove godine je bilo u oktobru i u manjem procentu u prvoj polovini novembra.

Trenutno stanje useva je odlično i ako se nastave povoljni uslovi za rast i razviće mogu se očekivati visoki prinosi i dobar kvalitet zrna.

Brojnost štetnih glodara je mala te su evidentrane neznatne štete na parcelama pod strnim žitima. Preporuka je da proizvođači strnih žita izvrše još jedan pregled pre nego što sneg prekrije parcele i da po potrebi obave suzbijanje štetnih glodara kako bi se izbegle nepotrebne štete na usevu.

Uskoro nas očekuje prihrana strnih žita azotnim đubrivima. Preporučuje se proizvođačima da se pripreme za uzimanje uzoraka zemljišta u cilju određivanja sadržaja mineralnog azota u zemljištu i izračunavanja neophodne količine đubriva za prihranu. Uzorkovanje zemljišta treba obaviti pre kretanja vegetacije, krajem zime, a to je u uslovima Srema obično u drugoj polovini februara zavisno od vremenskih prilika u to vreme.

Ukoliko proizvođači imaju nedoumica oko uzorkovanja i ostalih poslova u poljoprivredi treba da se obrate nadležnoj poljoprivrednoj stručnoj službi.