PSS Sremska Mitrovica - Stanje ozimih strnih žita

Za razliku od predhodne godine ozime strnine su na oko 80% površina posejane u optimalnom roku. Mnogo ranije i kvalitetnije nego predhodne godine je obavljeno osnovno đubrenje, priprema zemljišta za setvu i setva strnih žita. Sve navedeno uz dosta vlage u zemljištu i relativno visoke temperature vazduha i zemljišta u novembru i decembru rezultiralo je dobrim, ranim i ujednačenim nicanjem useva. 

Za razliku od predhodne godine kada je nicanje na oko 80% površina bilo u decembru, januaru pa čak i početkom februara, ove godine je bilo u oktobru i u manjem procentu u prvoj polovini novembra.

Trenutno stanje useva je odlično i ako se nastave povoljni uslovi za rast i razviće mogu se očekivati visoki prinosi i dobar kvalitet zrna.