Fuzariozna trulež korena i stabla pšenice

DodatakVeličina
Image icon јечам 2017.jpg797.24 KB

Fuzariozna trulež korena i stabla pšenice

 

            U poslednje vreme gljivicna oboljenja Fusarioze nanose značajne štete na pšenici i ječmu. Ekonomski značajnije štete koje se ogledaju u smanjenju prinosa, one su vidljive na klasovima. Međutim značajne su i štete, mada ređe kada patogen zahvati prizemni deo stabla i koren. Simptome na prizemnom delu stabla i korenu proizvođači retko mogu zapaziti jer obično se pojavljuju u jesen nakon nicanja i manifestuje se redovno na usevima gde nisu ispoštovane integralne mere. Na usevima gde se javlja može značajno da utiče na smanjenje prinosa. U povoljnim uslovima za razvoj patogena procenat inficiranih biljaka može biti značajan. Kod mladih biljaka zahvaćeni delovi korena i stabla nekrotiraju i dobijaju tamnu-mrku boju. Na uzdužnom preseku stabla, u okviru nekrotirnog tkiva javlja se svetlo ružičasta micelija parazita. Jedan od simptoma je zaostajanje inficiranih biljaka u porastu i prevremeno sazrevanje sa sitnim klasom i šturim zrnima. 

Da bi se postigli visoki prinosi i dobar kvalitet zrna treba sprovoditi integralne mere proizvodnje i zaštite pšenice: 
-Plodored,
-Preventivna zaštita fungicidima,
-Setva manje osjetljivih sorti ,
-Upotreba zdravog semena,
-Dezinfekcija semena,
-Pravilna primena agrotehnickih mera

Proizvođači koji se odluče za setvu sopstvenog nedeklarisanog semene seme moraju sprovoditi integralne mere.

Na priloženim slikama su biljke ječma sa simptomima fuzarium spp. prouzokovača truleži korena i prizemnog dela stabla  na parceli na kojo nisu ispoštovane navedene mere.

 

 

Savetodavac:  Divna Marić