KORIŠĆENJE FEROMONA ZA PRAĆENJA I OMETANJA PARENJA INSEKATA U CILJU SMANJENJA BROJA TRETMANA U VOĆNJACIMA

DodatakVeličina
Image icon P4140007.JPG706.98 KB
Image icon P4140014.JPG769.92 KB

Feromoni - seksualni hormoni su materije koje obično ispuštaju ženke kako bi privukle mužjake. Neke vrste osete feromon suprotnog pola na velikim udaljenostima. Kod insekata koji mogu biti štetni u jabuci to je obično oko 100 metara. Koristeći svojstva prirodnih feromona čovek je napravio sintetičke seksualne hormone. U svetu su poznate tri metode korišćenja sintetičkih seksualnih hormona: 1. Metod mamaka za izlov mužjaka, čiji je cilj sakupljanje što većeg broja mužjaka, čime se smanjuje mogućnost sparivanja i oplodnje ženki. 2. Metod difuzije sintetičkih seksualnih mirisa u atmosferu sa ciljem zavaravanja mužjaka u nalaženju jedinki suprotnog pola. 3. Metod mamaca za osmatranje populacije. Kod nas su poznati i široko rasprostranjeni feromoni u vidu feromonskih klopki koje se koriste za praćenje dinamike pojave i brojnosti insekata. Bitno je da se feromonske klopke postave na vreme, na pravo mesto i da se redovno očitava brojnost. Pravo vreme postavljanja je pre očekivanog početka leta i može se odrediti na osnovu sume efektivnih temperatura. Razvojem rezistentnosti na insekticide kod insekata , potrebe da se smanji upotreba pesticida kao i povlačenje iz upotrebe perzistentnih insekticida širokog spektra delovanja feromoni počinju da se sve više koriste ne samo za praćenje već i u cilju ometanja parenja. U ovom slučaju feromoni nekog insekta se ispuštaju u voćnjaku u velikim količinama i postaju dominanatniji od prirodnih feromona. Usled zasićenja vazduha feromonom, insekti postaju dezorijentisani i ne mogu da pronađu suprotni pol. Ženke ostaju neoplođene, pa se smanjuje ili potpuno isključuje polaganje jaja i piljenje gusenica. Ometanje parenja je posebno značajno na mestima gde je brojna populacija nekog insekta velika. Na tim mestima ometanje parenja ne treba da bude samostalna taktika nego još jedan alat u nizu strategija borbe protiv insekata. Prednosti upotrebe ometanja parenja su: - mali uticaj na zdravlje ljudi koji ga primenjuju i potrošača jabuke, - nema uticaja na sredinu van voćnjaka u kome se primenjuje, - nema rezidua, - nema negativnog uticaja na životnu sredinu i podzemne vode, - smanjuje se radna karenca, - smanjuje se karenca (vreme od primene mere zaštite jabuke do berbe), - smanjuje se pojava rezistentnosti na insekticide, - velika selektivnost u odnosu na insekte koje suzbijamo, - pruža mogućnost za primenu drugih nepesticidnih mera suzbijanja ostalih štetočina (npr. prirodni neprijatelji). Nedostaci primene ometanja parenja su: - visoka selektivnost je prednost ali istovremeno omogućava da neki drugi štetni insekti ( koji su kod primene insekticida bili sporedni) mogu postati dominanti npr. - ako se ometa jabučni smotavac, smotavci pokožice ploda mogu postati dominantan problem u voćnjaku - potreba za razvojem specijalizovanih uređaja za primenu povećavaju cenu primene, - cena feromona i uređaja za primenu ometanja parenja je obično viša nego kod upotrebe sintetičkih pesticida, - ukoliko je visoka brojnost štetočine, ometanje se ne može koristiti samostalno, nego je potrebna i primena sintetičkih pesticida, - uspešnost primene zavisi od veličine voćnjaka, obično je efikasnost niska za voćnjake koji su veličine 2,5 do 5,0 hektara, voćnjak treba da je pravilnog oblilka, ujednačene visine stabala - efikasnost ometanja parenja je često mala u rubnim redovima voćnjaka, zbog dolaska insekata sa susednih područja, - praćenje brojnosti insekta kod koga se sprovodi ometanje parenja je otežano, jer feromonske klopke nemaju dovoljnu snagu da privuku ciljane insekte , pa je i ocena efikasnosti smanjena. Taj problem se može prevazići upotrebom feromonskih klopki sa povećanom dozom feromona, praćenjem veličine populacije na susednim parcelama i ocenom procenta oštećenja na najmanje 1000 plodova početkom jula i avgusta. Postoji više tehnika za primenu feromona u cilju ometanja parenja. Prskanje feromonima. Feromoni mogu biti formulisani kao mikrokapsule, gde se feromon ugrađuje u polimer čime se kontroliše doza, to jest otpuštanje feromona. Oni se primenjuju klasičnim atomizerima. Dužina delovanja je 4 do 6 nedelja, nakon čega se tretman ponavlja.Treba znati da kiša koje padne neposredno nakon primene značajno smanjuje efikasnost, a preporučuje se upotreba okvašivača. Feromoni kod kojih se nosači feromona ručno postavljaju. Oni se sastoje od rezervoara koji ima membranu koja određuje jačinu otpuštanja feromona. Feromon impregniran u polimer se nalazi u vidu trake, zavojnice, užeta ili tube. Feromoni se postavljaju na naslone, žice ili na same voćke. Dužina delovanja je od 60 do 140 dana. Obično se primenjuju na početku sezone, kako bi smanjili parenje prve generacije, ali ponekad i duže. Zavisno od proizvođača, potrebno je postaviti od 12 do 1500 nosača feromona po hektaru, što značajno poskupljuje primenu ovog tipa ometanja parenja. Ostale metode primene feromona za ometanje parenja. Podrazumevaju primenu feromona u vidu: pahuljica, kapi koje se nanose na list, ili posuda koje u određenim vremenskim razmacima ispuštaju feromone u vidu aerosola u voćnjak. Za naše uslove svakako su najinteresantniji zbunjivači za jabukinog i breskvinog smotavca, pojedinačno ili kombinacija oba feromona u jednom. Zbunjivači se postavljaju najkasnije 1-2 nedelje pre početka leta leptira prve generacije u gornjem, senčenom delu stabla . Koncentracija feromona u krajnjim redovima može biti nedovoljna . U te redove vodeći računa o pravcu duvanja dominantnih vetrova treba postaviti dvostruko veći broj jedinica. PSS Ruma Dipl.ing. Neđeljka Jekić