Uzorkovanje zemljišta

UZORKOVANJE ZEMLJIŠTA

 

            Da bi bili u mogućnosti da u pravo vreme i pravim količinama primenimo đubriva moramo pre svega utvrditi i plodnost zemljišta. Proveru parametara plodnosti zemljišta vršimo putem hemijske analize uzoraka zemljišta, a na osnovu rezultata možemo dati i preporuku đubrenja sa najvećom preciznošću. Sama analiza se vrši prema potrebi, a najmanje jednom u pet godina. To je period u kome može doći do vrlo bitnih promena po pitanju parametara plodnosti i iz tog razloga se mora vršiti ponovna analiza.

            Vrlo je bitno na pravilan način uzeti uzorak zemljišta, jer od tog uzorka zavise i ispravnost zaključaka analize i rešenja prilikom đubrenja. Sama analiza predstavlja izvesni trošak proizvođaču, ali uspeh u proizvodnji i eventualna ušteda većih količina đubriva su znatno veći. Uzorci koji se formiraju predstavljaju prosečne uzorke. Što je veći broj tih uzoraka jasnija je i slika cele parcele. Ukoliko je zemljište homogeno i uniformno po osobinama, dovoljno je uraditi jedan prosečan uzorak na površini od 5 ha. Međutim ukoliko je parcela veća ona se mora podeliti na više jednakih delova sa kojih se uzima prosečan uzorak, takođe ukoliko se delovi parcele dosta razlikuju, po nadmorskoj visini, nagibu terena, boji i kvalitetu zemljišta treba povećati broj prosečnih uzoraka.

            Samo uzorkovanje treba vršiti nakon skidanja useva, juli mesec ukoliko se radi o ozimim kulturama ili jesen nakon skidanja drugih useva i jarih useva. Kada se radi o voćnjacima ili vinogradima uzorkovanje treba vršiti pre kretanja ili nakon završetka vegetacije. Kada se radi o kretanju po parceli i sakupljanju prosečnog uzorka postoji više načina: kretanje po šahovskom rasporedu ili kretanje po dijagonali. Svakako cilj kretanja na ovakav način je da u prosečan uzorak uđe zemlja sa svakog dela parcele.

Od alata prilikom uzorkovanja zemljišta su neophodni: ašov ili sonda, zavisno od toga čime uzorkujemo, zatim jedna ili dve kofe ukoliko se radi o voćnjaku tj. vinogradu, pedološki nož, PVC kese, cedulje i olovka. Dubina sa koje se uzima uzorak se kreće od 0-30 cm ( za ratarske i povrtarske useve) i dubine od 0-30 cm i 30-60 cm za voćarske odnosno vinogradarske zasade. Na kofama treba obeležiti vrednosti od 0-30 cm i od 30-60 cm. Ukoliko se radi ašovom prvo se otvori rupa, a potom se na ivici te rupe ašov ubada vertikalno (ugao od 90 stepeni) i vadi se tako da zemlja ostaje da leži na njemu.Sa ivica ašova se zemlja uklanja, pri čemu ostaje kaiš zemlje širine oko 5 cm celom dužinom ašova. Na isti način se uzima zemlja i do dubine od 60 cm, naravno na istom mestu gde je uzet uzorak do 30 cm. Kada se uzorci uzmu sa cele parcele i kofe se napune, vrši se što pravilnije mešanje zemlje u njima, a potom se iz njih odvaja 1-1,2 kg zemlje koji se nosi na analizu. Naravno, što je veći broj mesta gde je zemlja uzeta prosečan uzorak će biti merodavniji po pitanju analize. Uz ovaj uzorak u PVC kesu se dodaje i cedulja sa sledećim podacima:

 

  • Ime i prezime,
  • Adresa,
  • Katastarska opština,
  • Katastarski broj parcele,
  • Veličina parcele,
  • Dubina uzorkovanja
  • Planirane biljne vrste koje će se gajiti,
  • Ukoliko se radi o voćnjaku ili vinogradu obavezno navesti vrstu voća, kao i to da li se radi o zasnivanju ili je zasad već u rodu.

savetodavac mr Dragan Ljubomirović

Teme: 
DodatakVeličina
Image icon Uzorkovanje asovom-compress.jpg456.09 KB