Berba jabuke

BERBA JABUKE

 

            Berba predstavlja jedan od osnovnih tehnoloških procesa koji često predstavlja kritičnu tačku. Osnovni cilj berbe jeste prikupljanje plodova iz voćnjaka u optimalnom stepenu zrelosti uz što manje gubitke i oštećenja. Na sam kvalitet u velikoj meri utiče vreme berbe, brzina i način berbe, ali i manipulacija plodovima odmah nakon berbe. Takođe, bitno je reći da je berba vrlo skupa tehnološka operacija i kod pojedinih vrsta iznosi i više od 50% troškova:

  • jabuka 17%,
  • kruška 15%,
  • breskva 18%,
  • kajsija 25%,
  • trešnja 65%.

 

Uspeh i efikasnost berbe zavisi od više faktora. Pre svega određivanje optimalnog stepena zrelosti, a zatim i dobra organizacija rada i korišćenje pomoćnog inventara. Sama brzina izvođenja operacije zavisi od iskustva i veštine radne snage, ali u velikoj meri zavisi i od količine roda, uzgojnog oblika (pristupačnost plodova), veličine ploda i organizacije berbe (adekvatna ambalaža, brzo i jednostavno odlaganje plodova i sl.).

            Kada se radi o stepenu zrelosti, nju delimo na sledeće: fiziološka (botanička), puna zrelost i tehnološka zrelost. Kada se radi o jabuci, posebno zimskim sortama, berbu vršimo u fiziološkoj zrelosti, jer su ti plodovi namenjeni dužem čuvanju. U slučaju letnjih sorti, berba se vrši neki dan pre pune zrelosti, a kod jesenjih sorti 7-10 dana pre pune zrelosti. Mada plodovi ovih sorti se čuvaju znatno kraće, i više su namenjeni brzoj potrošnji.

            Sama berba jabuke, plodova za stonu upotrebu tj. konzumnu upotrebu, se vrši isključivo ručno. Ručna berba daje mogućnost da iskusni berači oberu prvo krupnije plodove, probirna berba, tako da preostali plodovi dobiju na krupnoći. Prednosti ove berbe jesu minimalna oštećenja kako plodova tako i samih stabala, i dinamika berbe se lakše usklađuje sa tržištem. Nedostaci se ogledaju u čestom nedostatku radne snage, posebno radne snage sa iskustvom u berbi, što je vrlo značajno s obzirom da gubici u berbi mogu biti visoki ukoliko radnici nisu sa iskustvom. Taj manjak iskustva se ogleda u lošijem učinku berbe, nastajanjem oštećenja od pritiskanja plodova i prebacivanjem plodova sa velike visine, berba plodova bez peteljke i gubitku plodova koji prilikom berbe padaju sa stabla na zemlju.

            Berba jabuke praktično kreće od juna (letnje sorte) pa sve do novembra (Pink Lady, Granny Smith). Isključivo se vrši ručno ili polumehanizovano (upotreba samohodnih platformi). S obzirom da su u sortimentu uglavnom zastupljene zimske sorte, berba kreće kada su plodovi u fiziološkoj zrelosti. Da bi što bolje organizovali berbu, moramo proceniti visinu roda i na osnovu njega i broj potrebnih dnevnica. Procena prinosa se vrši u tri navrata, prva u julu nakon prorede i junskog opadanja, gde se izbroji broj plodova na stablu i onda se taj broj množi sa očekivanom prosečnom masom i brojem stabala. Druga procena se vrši 20-30 dana pred berbu, s tim što na masu plodova treba dodati 0,5-1,5% dnevnog porasta ploda, i treća procena se vrši neposredno pred berbu pri čemu se oberu svi plodovi sa stabla, izmeri njihova masa i ona se dalje množi sa brojem stabala u voćnjaku. Berbu treba vršiti od donjih delova krune da bi se sprečilo opadanje plodova, i takođe treba izbegavati kišu tokom berbe.

            Sama tehnika branja se zasniva na tome da se plodovi ne povlače direktno na dole, već je bitno samo blagim pokretom ih pomeriti na neku od strana pri čemu lako dolazi do odvajanja ploda.

Berba se u praksi uglavnom vrši u više navrata, 2-3, u roku od 7-10 dana između njih. Naravno ekonomičnije bi bilo obaviti berbu u jednom navratu, ali iz praktičnih razloga to nije moguće. U slučaju da je prečnik plodova 70+ mm u proseku i da jabuke imaju dovoljno dopunske boje (kod crvenih sori) kao i da su plodovi jednake zrelosti berba bi se mogla obaviti u jednom navratu . Međutim ova tri kriterijuma se u praksi retko poklapaju, osim u slučajevima kada je stablo slabo rodilo. S obzirom da ovakva berba u više navrata dosta dugo traje bitno je na vreme započeti berbu, počevši od najzrelijih plodova. U slučaju da kasnimo krupnoća i obojenost igraju manju ulogu s obzirom da su plodovi prošli fiziološku zrelost. U toku osmočasovnog radnog vremena jedan radnik može da ubere od 400 do 2000 kg jabuka. Ovo zavisi od visine prinosa, krupnoće, kvaliteta jabuke, toga da li je probirna berba ili nije, uzgojnog oblika, organizacije berbe i ambalaže.

savetodavac MSc Vladimir Čolović