Позив за предаваче

На основу члана 22, става 1 Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде, обука и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, поред осталог, обухвата и организовање едукације - тренинга пољопривредних саветодаваца у сарадњи са домаћим и страним образовним и истраживачким институцијама и стручњацима. Центар за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у оквиру ПСС „Пољопривредна станица“ ДОО Нови Сад као овлашћене организације, по решењу Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство бр. 104- 401-6558/2015-01 од 05.07.2015. године обавља ове послове и доноси годишњи План. Овим Планом се утврђује начин обављања едукације-тренинга, субјекти који обављају едукацију, коме је намењена, рокови, место одржавања и средства за спровођење.Центар за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача организује доле наведене едукације.

1.      Интегрална производња јабучастог и коштуњавог воћа,

2.      Интегрална производња кромпира и паприке,

3.      Економски значај  генетике и генетских индекса у производњи млека,

4.      Значај амбијенталних услова у производњи млека и њихова повезаност са генетским параметрима,

5.      Фондови Европске уније (ИПАРД)  и управљање пројектима ЕУ ,

6.       Савремене методе праћења, предвиђања и  сузбијања штетних организама и патогена у биљној производњи ,

7.       Рaзумевање, објашњење, и вредновање резултата појединачног годишњег економског извештаја са пољопривредног

          газдинства, анализа  конкурентности и поређење у групи,

8.       Уношење FADN података за 2016.годину у Софтверску апликацију ,

9.       FADN валидација података.

 

Пријавe са радном биографијом – (CV)  доставити на mail адресу: usavrsavanjeapv@gmail.com или писаним путем на адресу Центар за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача,  ПСС „Пољопривредна станица“ ДОО Нови Сад, Темеринска 131, 21000 Нови Сад.