Rezultati makroogleda ozimih strnih žita PSS Institut TAMIŠ Pančevo

Proizvodnja ozimih strnih žita u južnom Banatu je bila specifična po izuzetno kasnoj setvi, poslednja dekada oktobra i prve dve dekade novembra meseca ( više od 60% površina), postepenom sniženju temperatura tokom novembra i ledenom decembru 2016-e i januaru 2017-e kao i nicanju ozime pšenice krajem meseca februara 2017-e.

Posle nekoliko priloga postavljenih tokom zime i proleća ove godine, a snimljenih na terenu i Oglednom polju PSS Pančevo, smatramo da je neophodno da predstavimo i rezultate ogleda sa kompletnom agrotehnikom. (prilog Rezultati ogleda sozimih strnih žita 2017)

Pregled su pripremili Nenad Živković dipl.inž poljoprivrede, kao rukovodilac Oglednog polja i Bogdan Garalejić, dipl.inž. poljoprivrede, savetodavac.

Bogdan Garalejić, dipl.inž. ratrstva, PSS Institut TAMIŠ Pančevo.

Teme: