Standardna devijacija i koeficijent varijacije grafiči prikazan za oglede soje u 2013-2015 godini:

Standardna devijacija i koeficijent varijacije grafiči prikazan za oglede soje u 2013-2015 godini:

Teme: