Sorte sa prinosima iznad proseka na svim lokalitetima gajenja u periodu 2013-2016

Sorte sa prinosima iznad proseka na svim lokalitetima gajenja u periodu 2013-2016. 

Teme: