klimatska obelezja vegetacionih sezona 2013-2016, vrednosti neophodne za ocitavanje rezultata u proizvodnji soje

Sazetak niza vegetacionih sezona prikazanih kroz klimatske elemente neophodne za sagledavanje rezultata ostvarenih u ogledima soje na teritoriji AP Vojvodine

Teme: