Navodnjavanje maline

Kao i kod drugih biljnih vrsta voda je jedan od osnovnih potreba biljaka za normalno uspevanje. Voda ima vrlo bitnu ulogu u fiziologiji biljaka. Da bi malina rađala i uopšte bila u kondiciji da iznese rod mora imati vode tokom cele vegetacije, a posebno u fenofazi cvetanja i nalivanja plodova tokom zrenja, takođe nakon berbe je neophodno omogućiti vodu zasadu radi razvoja izdanaka koje smo neposredno do pred berbu uklanjali do osnove, jer ti izdanci daju rod naredne vegetacije.

Načini navodnjavanja su različiti i mogu biti sledeći: površinski (brazdama i plavljenjem), kišenjem i kapanjem (kap po kap). Svakako iz mnogo razloga treba se odlučiti, po mogućstvu na sistem kap po kap. Prednosti u odnosu na druge jeste znatno manja potrošnja vode, potpuna automatizacija, primene fertirigacije, bolja aplikacija, kao jedina mana ističe se cena postavljanja ovog sistema. Površinsko navodnjavanje pored velikog utroška i loše distribucije na nagibima pravi velike probleme sa erozijom zemljišta, za razliku od sistema kap po kap, dok kišenje pored manje rentabilnosti prilikom kvašenja lista i ploda dovodi do veće pojave bolesti u zasadu maline.

Sistem kap po kap se pričvršćuje za donju žicu tako da ne smeta u obradi.Laterale mogu već imati izbušene rupe ili se mogu stavljati kapljači po želji. Kapljači se nalaze na 50 cm razmaka (može biti i manje) i u proseku daju 1,5 l/h. To dalje govori da u 1 dužnom metru špalira takvi zasadi dobijaju 3 l vode u satu. Orijentacione norme zalivanja, zavisno od tipa zemljišta, se kreću od 10-15 l po dužnom metru na 3-7 dana zavisno od klimatskih uslova. Svakako najprecizniji pokazatelj vlažnosti na određenoj dubini jeste tenziometar. Svakako ne treba preobilno zalivati jer to može dovesti do asfiksije korenovog sistema (gušenja korena) pri čemu biljka stagnira i na kraju se i suši.

Prilikom fertirigacije i upotreba sistema, vrlo je bitno prvo natopiti zemljište u trajanju od oko 30 minuta, zatim pustiti rastvor đubriva u sistem, i na kraju ponovo sa čistom vodom zalivati 30 minuta.

savetodavac mr Dragan Ljubomirović