Đubrenje zasada maline

Malina je vrlo značajna gajena vrsta koja omogućava manje ili više prihode zavisno od godine odnosno njene cene na tržištu. S obzirom da je proizvođačima u interesu da obezbede redovne i visoke prinose dobrog kvaliteta vrlo je bitno poznavati fenofaze ove vrste i koje su njene potrebe za hranom u cilju postizanja što boljih rezultata. Orijentacione norme treba prilagođavati opterećenju rodom ali takođe i plodnosti zemljišta na kojem se malina gaji. Odnos N,P i K u toku vegetacije ima odnos 1:2:2,5. Ove količine koje se kreću od 70-100 kg N, 100-150kg P2O5 i 200 kg K2O treba u toku vegetacije pravilno rasporediti prema zahtevima maline. Vrlo je bitno primeniti oko 40-50% ovih količina krozi sistem za fertirigaciju primenom kvalitetnih vodotopivih đubriva.

Osnovno đubrenje se naravno vrši na jesen/proleće zavisno od vremenskih uslova, ili se vrši u dva navrata. Od ukupno potrebnih količina P i K ovom prilikom treba dodati oko 40-50% potrebnih količina. Formulacije koje treba primeniti su sledeće 6:12:24, 7:14:21, 8:11:23 i sl. u količinama od 300-500 kg.

Prihranu azotom vršiti barem u 3 navrata i to na početku vegetacije, pre cvetanja i pred berbu. Takođe uz prihranu azotom treba pratiti prihranu kalcijumom od početka intezivnog porasta mladara, preko cvetanja do zamentanja plodova. Da bi kasnije pojačali prihranu kalijumom uz manje količine N tokom razvoja ploda zrenja i berbe, a nakon toga od jula i avgusta pojačati prihranu P i K isključivo zbog diferenciranja pupoljaka koje počinje u septembru.

Tokom vegetacije treba ispratiti prihranu i folijarnim đubrivima. Bor u neposredno pre cvetanja i toku cvetanja, kalcijum nakon zametanja plodova. Takođe je poželjno dodati i NPK folijarna đubriva tokom vegetacije (20:20:20) da bi opet u drugoj polovini vegetacije pojačali primenu folijarnih đubriva sa većim sadržajem P i K.

 

savetodavac mr Dragan Ljubomirović