PSS Sombor - Održano savetovanje o proizvodnji kukuruza i suncokreta

DodatakVeličina
Image icon 20170224_101219.jpg118.74 KB
Image icon 20170224_101229.jpg108.29 KB
Image icon 20170228_081913.jpg137.56 KB
Image icon 20170228_081922.jpg128.31 KB
Image icon 20170228_081928.jpg123.18 KB
Image icon 20170228_081934.jpg115.53 KB

Dana 24.02.2017. održano je tradicionalno savetovanje o proizvodnji kukuruza i suncokreta u regionu Sombora.

Predavanja su održali savetodavci PSS Sombor-a.

Skup je otvorio direktor Vladimir Sabadoš.

Analizu proizvodnje kukuruza iznela ja savetodavac Jeena Ivan, analizu proizvddnje suncokreta izneo je savetodavac Zoran Boca, a analizu zaštite kukurza iznela je mr Gordana Forgić dok je analizu zaštite bilja u suncokretu iznela je savetodavac Jelena Perenčević.