Конкурс за доделу кредита за изградњу објеката намењених складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2017. Години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за изградњу објеката намењених складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2017. години.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

1.     максималан износ кредита 40.000 евра,

2.     минимални износ кредита 10.000 евра,

3.     грејс период траје 12 месеци, за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата

4.     рок отплате 36 месеци,

5.     отплата кредита се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 7 рата).

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу  коју буде одабрао учесник конкурса.

Кредити ће се одобравти по пристиглим пријавама све до утрошка средстава планираних конкурсом.

DodatakVeličina
Datoteka KONKURS-SILOSI.docx41.96 KB
Datoteka prijava-za-konkurs-silosi.docx21.26 KB