Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2017 godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2017. godini.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima –  fizičkim  i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

·         maksimalan iznos kredita 40.000 evra,

·         rok otplate 12 meseci,

·         grejs period u trajanju od 12 meseci , za vreme grejs perioda  ne obračunava se interkalarna kamata,

·         otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 3 rate),

·         Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču  kojeg bude odabrao učesnik konkursa.

Fond neće obračunavati i naplaćivati penale i kazne za prevremenu otplatu.

Prioritet u dodeli  kredita imaće učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Krediti će se odobravti po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451.

Kompletan tekst konkursa kao i prijavu na konkurs, možete preuzeti u prilogu teksta.