PSS Institut Tamiš - Rezultati fungicidnog ogleda u šećernoj repi 2016. godine

Pegavost lišća šećerne repe, koju izaziva gljiva Cercospora beticola, je značajna bolest koja iziskuje velika materijalna ulaganja i otežava proizvodni proces. Posledice štetnog dejstva najčešće se ogledaju u smanjenju prinosa korena koji može biti smanjen za čak 30%, a sadržaj šećera u korenu se smanjuje za 1-4%. Bolest se javlja svake godine, a intenzitet zavisi od klimatskih uslova. Česte kiše i toplije vreme tokom jula, avgusta i septembra pružaju idealne uslove za širenje i razvoj patogena.

Ekonomski pragovi za fungicidne tretmane:

I fungicidni tretman izvesti kada se na 50% biljaka detektuje po jedna pega po listu

II fungicidni tretman  izvesti u momentu kada je na 25% pregledanih listova utvrđeno od 1 do 5 pega

III i ostale tretmane izvesti u zavisnosti od pojave novih pega na listovima

 

Kombinacije preventivnih i kurativnih fungicida i njihovu efikasnost možete videti u dokumentu koji je prikačen u prilogu.

 

Savetodavac: Stojan Jevremović, mast. inž. zaštite bilja

Teme: