Razvojni fond Vojvodine - Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za obrtna sredstva sa kamatom već od 1%

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava poljoprivrednim gazdinstvima namenjenih finansiranju obrtnih sredstava radi obezbeđenja kontinuiteta poljoprivredne aktivnosti i prevazilaženju nedostatka potrebnih finansijskih sredstava uslovljenog sezonskim karakterom poljoprivredne delatnosti a u cilju podsticanja zapošljavanja.
 
Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 200.000.000,00 dinara.
 
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 65 godina života.
 
Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje obrtnih sredstava.
 
Uslovi kreditiranja
 
1. iznos kredita: od 300.000,00 do 5.000.000,00 dinara
 
2. primena valutne klauzule
 
3. kamatna stopa:
    – 2% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke
    – 3% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom
 
4. kamatna stopa za korisnike kredita koji svoju poslovnu aktivnost obavljaju na teritorijama gradova i opština Autonomne pokrajine Vojvodine svrstanih u treću i           četvrtu grupu razvijenosti se smanjuje za jedan procentni poen
 
5. rok vraćanja tranši kredita: 9 meseci od dana realizacije kredite
 
6. period rapoloživosti: 36 meseci od dana prve realizacije kredita pri čemu korisnik može koristiti novu tranšu nakon potpunog izmirenja obaveze po prethodnoj            tranši
 
7. obračun i plaćanje kamate: kvartalno
 
8. obezbeđenje kredita: dve lične menice fizičkog lica nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa meničnim ovlašćenjem, garancija poslovne banke ili hipoteka založno pravo prvog reda ili nižeg ukoliko je Fond jedini hipotekarni poverilac na poljoprivrednom zemljištu u korist Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150%.
 
Fond zadržava pravo da od drugog ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu procenu poljoprivrednog zemljišta. Fond je dužan da od ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu procenu poljoprivrednog zemljišta, ukoliko po prvobitnoj proceni vrednost premašuje iznos od 10.000 EUR po hektaru. Dodatna procena se ima izvršiti o trošku podnosioca zahteva.
 
Ukoliko klijent pripada grupi povezanih lica obavezan instrument obezbeđenja je najmanje jemstvo jednog povezanog lica prihvatljivog za Fond, osim u slučaju kada je kredit obezbeđen garancijom poslovne banke kao dodatnim instrumentom obezbeđenja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite; elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs ili telefonskim putem na broj 021/450-698. ili na internet adresi: http://www.rfapv.rs/

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.