Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za poljoprivredu namenjen fizičkim licima sa kamatom već od 1 % godišnje

Razvojni fond AP Vojvodine raspisao je konkurs za dodelu dugoročnih kredita za poljoprivredu.
 
Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine kao i podsticanje udruženog učešća više nosilaca individualnih poljoprivrednih gazdinstava u realizaciji zajedničke investicije u poljoprivredi radi poboljšanja tržišne pozicije individualnih gazdinstava.
 
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva.
 
Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje:
 

1. nabavke poljoprivredne mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju (traktora, kombajna i priključnih mašina)

2. nabavka opreme za poljoprivrednu proizvodnju

3. nabavke kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu i matičnog jata

4. nabavke višegodišnjih zasada voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada sa opremanjem površina pod zasadima

5. nabavke protivgradnih mreža sa naslonom

6. nabavke opreme za zaštićeni prostor

7. izgradnje bunara i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje

8. nabavke opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda

9. izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta – hladnjača i podnih skladišta

10. izgradnje i adaptacije građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju u cilju zaštite životne sredine i ispunjenja standarda u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

 
USLOVI KREDITIRANJA

1. iznos kredita: od 300.000,00 do 10.000.000,00 dinara

2. primena valutne klauzule

3. kamatna stopa: 2% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom banke i  3% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom

4. Kamatna stopa za korisnike kredita koji svoju poslovnu aktivnost obavljaju na teritorijama gradova i opština Autonomne pokrajine Vojvodine svrstanih u treću i           četvrtu grupu razvijenosti se smanjuje za jedan procentni poen.

5. sopstveno učešće:najmanje 20% predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava)

6. prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV), ukoliko je podnosilac zahteva u sistemu PDV-a.

7. rok vraćanja kredita: 5 godina, osim za nabavku matičnog jata, pčelinjih društava i košnica sa pratećom opremom kada je rok vraćanja 3 godine.

8. grejs period: 12 meseci, osim za finansiranje nabavke kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu i za finansiranje programa u oblasti voćarstva i vinogradarstva     i zasnivanja ostalih višegodišnjih zasada kada je grejs period 24 meseca.

9. grejs period je u okviru roka vraćanja kredita

10. anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno.U grejs periodu kvartalno se obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope.

Obezbeđenje kredita:
 

1. lične menice fizičkog lica nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

2. garancija poslovne banke ili

3. hipoteka – založno pravo prvog reda ili nižeg ukoliko je Fond jedini hipotekarni poverilac na poljoprivrednom zemljištu u korist Razvojnog fonda Autonomne               Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150% ili zaloga na novokupljenoj pogonskoj                   poljoprivrednoj mašini koja se finansira sredstvima kredita

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite; elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs ili telefonskim putem na broj 021/450-698.kao i na internet stranici fonda http://www.rfapv.rs