Бесповратна средства за удружења

Општина Рума, објавила је конкурс на коме се могу добити бесповратна средства за програмске активности удружења.

Средства по овом конкурсу ће се додељивати за програме удружења са подручја Општине Рума, у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Рума за редовне активности и програме удружења на територији Општине Рума, и то за деловање удружења везано за следеће области:

 • људска права и развој цивилног друштва;
 • социјално-хуманитарне активности;
 • екологија, заштита животне средине и здравља грађана;
 • културна баштина и неговање историјских тековина;
 • омладински активизам и аматеризам;
 • заштита бораца, ратних војних и цивилних инвалида;
 • заштита и помоћ лицима са инвалидитетом;
 • активности пензионерских организација; као и
 • други садржаји који доприносе афирмацији грађанске иницијативе(пољопривреда и рурални развој).

Удружења треба да испуњавају следећи посебан услов да би се њихове пријаве разматрале:

 1. да имају искуство у реализацији програма за који подносе захтев;
 2. да постоје најмање 2 године, о чему као доказ прилажу фотокопију решења Агенције за привредне регистре;
 3. да имају искуства и капацитета у реализацији програма и пројеката.

Програми се морају реализовати на територији Општине Рума, осим оних активности и пројеката који непосредно произлазе из чланства у савезу или асоцијацији.

Трошкови програма морају бити оправдани, стварни и у непосредној вези са циљевима удружења.

 Пријаве на конкурс се подносе Комисији у периоду од 06.01.2017. године до 27.01.2017. године на посебном обрасцу, који је саставни део конкурсне документације.

Пријаву на кокнурс, са свом потребном документацијом, доставити у затвореној коверти, у периоду од 06.01.2017. године до 27.01.2017. године, путем поште на адресу:

Општинска управа општине Румаса назнаком „Комисија за доделу средставa за програме удружења на територији Општине Рума“Орловићева бр. 5, 22400 Рума или лично на писарници Општинске управе општине Рума, у Руми, ул. Орловићева бр. 5 (радним даном од 0700 до 1500 часова).

Комплетан текст конкурса, правилник и пријаву на конкурс, можете преузети овде.

Угљеша Тркуља

ПСС Рума