Ниске тепмературе и стање пшенице

Сорте пшенице које су заступљене на нашем терену поседују добру отпорност на ниске температуре тако да предходних година нису забележене веће штете од измрзавања.Степен отпорности на ниске температуре у многоме зависи и од времена сетве. Пшеница која је посејана у оптималном агротехничком року (до краја октобра) прошла је кроз период калења и тренутно се налази у фази бокорења што је фаза у којој је пшеница најотпорнија на ниске температуре.

Ове године је било доста сетве ван оптималног агротехничког рока.Пшеница која је тада посејана налази се у фазама од почетка ницања до фазе 2 листа и у тим фазама је далеко осетљивија на дејство ниских температура.

Што се тиче биљних врста већу отпорност поседују пшеница и тритикале него јечам.Код пшенице и тритикалеа критична температура коју биљка може да поднесе је – 14 ц  док је код јечма -12 ц. Поједине сорте издрже и ниже температуре.Под снежним покривачем отпорност расте и она је већа уколико је снежни покривач већи.

Процену штете од измрзавања је могуће утврдити тек након пораста температуре.Могуће је да дође до измрзавања лисне масе али треба подсетити на велику моћ регенерације стрних жита. Оно што је кључно је да чвор бокорења остане сачуван (на пресеку бео) јер онда је регенерација (обнављање) могуће.

 

Горан Дробњак---------------------------ПСС Рума.

Teme: