UTICAJ RAZLIČITIH DOZA AZOTA, NA IZMERENI NDVI INDEX, SADRŽAJ HLOROFILA I PRINOS13 SORTI I 2 HIBRIDA OZIME PŠENICE

U 2016.godini na Oglednom polju PSS INSTITUT TAMIŠ PANČEVO, postavljen je ogled pod nazivom "UTICAJ RAZLIČITIH DOZA AZOTA, NA IZMERENI NDVI INDEX, SADRŽAJ HLOROFILA I PRINOS13 SORTI I 2 HIBRIDA OZIME PŠENICE".

U dokumentu koji prati ovu objavu date su osnovne karakteristike ogleda i dobijeni rezultati.

Bogdan Garalejić, dipl.inž., savetodavac,PSS INSTITUT TAMIŠ PANČEVO.

Teme: