PSS Zrenjanin Utovar svinja uz pomoć telefona i tableta

DodatakVeličina
Image icon piggy-check.jpg54.25 KB
Image icon piggy-check.jpg3_.jpg109.17 KB
Image icon piggycheck2-k.jpg51.56 KB
Image icon pigi aplikacija.jpg59.72 KB

Za uspešnu svinjarsku proizvodnju osim genetike, kvalitetnog smeštaja, odgoja i ishrane vrlo važan faktor i planiranje prodaje i ostvarivanje povoljne prodajne težine

 

U Hanoveru je od 15.11.-18.11.2016. održan sajam Euro Tier u organizaciji DLG.Inače sajam je jedan od najvećeh manifestacija posvećen izlagačima profesionalne opreme za stočarstvo.

Kao i svaki put u vreme održavanja Euro Tier je dodelio vredna priznanja proizvođačima za inovativna rešenja u stočarskoj proizvodnji koja će u budućnosti naći svoju primenu u praksi.Ove godine zlatnom medaljom nagražena je Piggy Check aplikacija.

Aplikaciju je razvila firma Meier -Brakenberg iz Nemačke koja se bavi inovativnim rešenjima u opremi ,organizaciji i optimizaciji poljoprivredne proizvodnje. Reč je o baznom softveru, koji koristi 3D kameru za određivanje težine tovljenika.

Interesantno je da proizvođač neme nikakvog fizičkog kontakta sa svinjom,već se ona nalazi u svom boksu, a farmer može oceniti težinu i kvalitet svinje pre klanja.

Farmeri korisnici ove aplikacije imaće podatke o težini svinje, kao težini i razvijenosti pojedinih delova tela svinja.Softver kreira pojedinačne slike te generiše dubinu slike, pa na osnovu toga kalkuliše težinu svinje.Korisnik-farmer dobija informacije u vidu semafora o tržišnim karakteristikama svinje i tako može lako odlučiti šta da proda u tom trenutku.Ako se na semaforu pojavi crveno, svinja se dalje tovi,dok je zeleno svetlo signal za dalju prodaju, te farmer na lak način i brzo odvaja svinje u boksu i klasira one koje su za klanje.Slike se mogu napraviti odozgo, sa strane ili dijagonalno i na osnovu njih se prikazuju podaci.Prikupljeni podaci se skladište u oblačiću, a posle klanja farmer može uporediti podatke i kasnije izvlačiti zaključke o genetici, načinu odgoja i ishrane svinja na osnovu preciznih statističkih podataka. Aplikacija se može instalirati na tablete sa kamerom i na pametne telefone.To je i prednost ovog softvera jer je lako prenosiv, a podaci stalno dostupni.Korisnici aplikaciju Piggy Check plaćaju mesečno pretplatom koja se u svakom trenutku može otkazati.

                                                                                                    Gordana Aćimac,PSS Zrenjanin

Tekst i slike preuzete sa sajta

www.Euro Tier.com