Makroogledi soje PSS APV, Delta sortiment 2014

Prezentacija ostvarenih rezultata ogleda PSS sa lokaliteta u APV u određenoj kalendarskoj godini.

Posebno je urađen grafički prikaz rezultata pojedinačnih sorata po semenskim kućama koje su ostvarile prinose iznad proseka za grupu zrenja u kojoj se nalaze na svim lokalitetima.

Teme: