Rezultati makroogleda soje PS APV, 2014 NS sortiment

Prezentacija ostvarenih rezultata ogleda PSS sa lokaliteta u APV u određenoj kalendarskoj godini.

Posebno je urađen grafički prikaz rezultata pojedinačnih sorata po semenskim kućama koje su ostvarile prinose iznad proseka za grupu zrenja u kojoj se nalaze na svim lokalitetima.

Teme: 
DodatakVeličina
Datoteka makroogledi soje, NS sorte 2014, PSS APV 190.83 KB