Voćarstvo i vinogradarstvo

PSS Kikinda; Pčele i pesticidi

Feb
24

PČELE I PESTICIDI

Objavio jelenak pročitaj više

PSS Kikinda; Pčele i pesticidi

Feb
24

          PČELE I PESTICIDI

Prinos poljoprivrednih kultura je direktno zavisan od aktivnosti pčela. 1/3 hrane se proizvede zahvaljujući pčelama. Njihovim neposrednim učešćem prinosi u voćarstvu se povećavaju od 5-10 puta , a kod samooplodnih sorti prinosi se povećavaju za 30% usled aktivnosti pčela u vremenu cvetanja. Zbog nedovoljne svesti o važnosti očuvanju pčela, ne odgovarajuće zakonske regulative i nedovoljno razvijene svesti kod poljoprivrednih proizvođača pčelarstvo u Srbiji je suočeno sa brojnim izazovima. Poljoprivredna proizvodnja je momentalno neizvodljiva bez upotrebe pesticida. Međutim njihovom pravilnom primenom izbegle bi se štetne posledice na pčele. Prvo i osnovno pravilo je da je upotreba insekticida u vreme cvetanja biljaka strogo zabranjena. Zatim poljoprivredni proizvođač je u obavezi da dva dana pre tretmana obavesti pčelare čiji je pčeljinak na manjoj udaljenosti od 5km o terminu tretmana. Pčelar je takođe u obavezi da na svom pčeljinjaku postavi tablu sa svojim kontaktima, tipa adresa i broj telefona kako bi mogao biti upozoren i po upozorenju da zatvori svoje pčele, ili da ih odseli. Tretman pesticidima nije dozvoljen ako se pčeljinjak nalazi na udaljenosti manjoj od 60m. Zatim najbolje je tretmane raditi u večernjim časovima kako zbog temperature koja se spušta u večernjim časovima pa je efikasnost preparata veća , zbog vetra koji u večernjim časovim je u slabljenju tako i zbog pčela koje su u tom vremenskom periodu u košnici. Zatim tretmani protiv komaraca koji se izvode iz aviona su u Evropskoj Uniji odavno zabranjeni kod nas se još uvek primenjuju , pa je stoga potrebno potpuno usklađivanje naših zakona sa zakonodavstvom EU. Takođe poljoprivredne proizvođače treba edukovati o štetnosti pesticida i njihovim mehanizmima delovanja i upoznati ih koje insekticide ne smeju koristiti neposredno pred cvetanje biljaka pošto se translateralno kreću pa se mogu naći u polenu. To su insekticidi čija je aktivna materiaja na bazi neonikotinoidi i dimetoata. Zatim voćari bi pre cvetanja u voćnjaku trebali da pokose treavu kako nebi u fazi precvetavanja došlo do trovanja pčela, pošto se tada radi tretman proti crvljivosti plodova, a običnom u tom periodu uvek ima korova koji cvetaju i na taj način privlače pčele. I na kraju zaključujemo da poljoprivredni proizvođači i pčelari moraju usko da sarađuju jer su neraskidiva veza u lancu proizvodnje.

                                                                                                                                                                  J.Kljajić, dipl.inž.

Objavio jelenak pročitaj više

Agrobiološke karakteristike sorti vinove loze-rodnost

Feb
24

AGROBILOŠKE KARAKTERISTIKE SORTI VINOVE LOZE – RODNOST

 

     Rodnost je jedna od najvažnijih bioloških karakteristika sorte,koja najviše zavisi od nasledne osnove sorte.Rodnost sorte se  se određuje prinosom,koji je određen brojem grozdova po čokotu,prosečnom masom grozda i brojem čokota po jedinici površine.Za karakterisasnje rodnosti pojedinih sorti,koriste se sledeći pokazatelji : 1.koeficijent plodnosti lastara,2. koeficijent rodnosti lastara i 3. koeficijent rodnosti okaca.

Objavio predragi pročitaj više

Predavanje u Staroj Moravici

Feb
21

Savetodavci iz PSS Bačka Topola su 20.02.2019 godine u periodu od 17 do 19,30 sati u sali ,,Juhas,, u Staroj Moravici održali  predavanje za 27 poljoprivrednih proizvođača.

Teme su bile:

Radomir Šuša: Rezultati ogleda  suncokreta i kukuruza u 2019 godine, Pravilna primena đubriva

Milan Jeremić: Podizanje voćnjaka

Dragan Kljajić: Pravilna primena hraniva u poljoprivredi - Primena NPK u voćnjacima

Marta Barčik: Zaštita vočnjaka

Vesna Bilić: Prihrana ozimih useva, pravilna primena azota

Objavio dragank pročitaj više

Održano predavanje u Bajši

Feb
20

Savetodavci iz PSS Bačka Topola su 18.02.2019 godine u periodu od 18 do 20,30 sati u sali mesne zajednice u Bajši održali  predavanje za 17 poljoprivrednih proizvođača.

Teme su bile:

Radomir Šuša: Rezultati ogleda  suncokreta i kukuruza u 2019 godine, Pravilna primena đubriva

Dragan Kljajić: Pravilna primena hraniva u poljoprivredi - Primena NPK u voćnjacima

Objavio dragank pročitaj više

Sortiment borovnice

Feb
20

 

SORTIMENT BOROVNICE

Prilikom odabira sorti treba obratiti posebno pažnju na : vreme berbe,prinos,kvalitet plodova,otpornost na bolesti i štetočine,bujnost i habitus.Na tržištu se veća pažnja poklanja krupnijim plodovima,sam afinitet potrošača prema krupnijim plodovima i bolja efikasnost  prilikom berbe,mada i dalje postoji potražnja za sitnijom borovnicom niskožbunastih sorti.

Objavio predragi pročitaj više

REZIDBA BRESKVE

Feb
04

Po neophodnosti redovne rezidbe i po načinu njenog izvođenja breskva se znatno razlikuje od drugih voćnih vrsta. Neorezivana breskva daje novu vegetaciju na vrhovima jednogodišnjeg drveta, usled čega dolazi do stalnog premeštanja vegetacije na periferiju krune i ogoljavanja nižih delova krune. Breskva donosi rod na jednogodišnjim grančicama. Prema tome osnovno pravilo je da se rezidbom dobije što više novih letorasta koji nose cvetne pupoljke.

Objavio nikolao pročitaj više

Podloge za orah

Feb
04

 

PODLOGE ZA ORAH

Kao podloge za orah koriste se sejanci običnog-domaćeg oraha (juglans regia),crnog oraha (juglans nigra),madžurijskog oraha (juglans mandsshurica),japanski orah (juglans sieboldiana).Tu su zastupljeni royal (juglans nigra x juglans hindssi) i paradoks (juglans hindssi x juglans regia).U uslovima kontinentalne klime najviše se koristi sejanac običnog oraha.

Objavio predragi pročitaj više

PSS Zrenjanin-Održano predavanje u Zrenjaninu

Feb
03

U petak, 31.01.2020.g., u Zrenjaninu,  održano je predavanje iz oblasti vinogradarstva na temu Muskatne sorte grožđa za kvalitetna vina.

Savetodavac Martinov Maja

Objavio majam pročitaj više

PSS Zrenjanin- Održana radionica u Zrenjaninu

Jan
31

U četvrtak 30.01.2020.g. u Zrenjaninu na poljoprivrednom gazdinstvu održana je radionica iz voćarstva na temu Formiranje uzgojnog oblika višnje. Prisutnim proizvođačima praktično je prikazana rezidba višnje različite starosti stabala.

Savetodavac Martinov Maja

Objavio majam pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Voćarstvo i vinogradarstvo