Voćarstvo i vinogradarstvo

PSS Bačka Topola - Radionica

Jul
13

Savetodavci PSS Bačka Topola, Milan Jeremić i Vesna Bilić su 09.07.2020. održali radionicu u prostorijama PSS.

Teme: Vođenje evidencije u biljnoj proizvodnji  i  Uzorkovanje zemljišta

Objavio vesnab pročitaj više

PSS Bačka Topola - Radionica

Jul
07

Savetodavci PSS Bačka Topola Milan Jeremić i Vesna Bilić su 03.07.2020. održali radionicu za poljoprivredne proizvođače. Teme: Prednosti mašinske berbe višanja i Vođenje evidencije u biljnoj proizvodnji.

Objavio vesnab pročitaj više

PSS Zrenjanin-Održana radionica u Sutjesci

Jul
02

Dana 29.06.2020. u mestu Sutjeska, održana je radionica u voćnjaku PRP "Sveti Nikola" Sečanj, teme i predavači su:

Milinko Sinđić: Zelena rezidba višnje

Ivan Nan: Tehnika prikupljanja uzoraka zemlje za agrohemijsku analizu u voćarstvu.

Objavio milinkos pročitaj više

PSS SENTA: Bespovratna sredstva za opremu za navodnjavanje i bunare

Jun
30

Bespovratna sredstva za opremu za navodnjavanje i bunare

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Uprava za poljoprivredno zemljište, raspisali su dva konkursa za raspodelu sredstava za navodnjavanje, i to za: nabavku nove opreme za navodnjavanje i iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja.

Za nabavku opreme za navodnjavanje izdvojeno je 46.543.291,80 dinara, a sredstva se dodeljujuu izonosu do 60%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Objavio anap pročitaj više

Pss Sremska Mitrovica Održana radionica u Ležimiru

Jun
15

Savetodavac Pss Sremska Mitrovica Dejan Suvić, održao je 15.6.2020.god. radionicu u Ležimiru, sa temom Proređivanje plodova jabuke. Radionici prisustvovalo šest poljoprivrednih proizvođača.

 

dipl.ing. Dejan Suvić

Objavio mirjanatm pročitaj više

PSS Bačka Topoola Održana radionica

Jun
15

12.06.2020. Održana je radionica u Bačkoj Topoli na poljoprivrednom gazdinstvu.

Teme su bile: 

Šuša Radomir: Vođenje matične evidencije u biljnoj proizvodnji

Marta Barčik: Bezbedna primena pesticida

Objavio martab pročitaj više

PSS Zrenjanin- Održana radionica u Elemiru

Jun
12

U sredu 10.06.2020.g., u Elemiru savetodavac Martinov Maja održala je radionicu iz voćarstva na temu: Agrohemijske analize zemljišta i njenog značaja u đubrenju višegodišnjih zasada. Poljoprivrednim proizvođačima praktično je pokazan način pravilnog uzorkovanja zemljišta. Na nekoliko primera pokazano je davanje preporuke za đubrenje zasada na različitim tipovima zemljišta, uz primenu organskih i mineralnih đubriva. 

Objavio majam pročitaj više

ODRŽAVANJE HIGIJENE VINSKOG PODRUMA I SUDOVA

Jun
05

ODRŽAVANJE HIGIJENE VINSKOG PODRUMA I SUDOVA

 

Dezinfekcija podrumskih prostorija

Objavio lazark pročitaj više

Ciljevi oplemenjivanja i priznate sorte šljive stvorene u Srbiji

Jun
05

Ciljevi oplemenjivanja i priznate sorte šljive stvorene u Srbiji

Izbor sorti šljive je od odlučujuće važnosti pri podizanju novih zasada. Poznato je više od 2500 sorti šljive na svetu, a u savremenim zasadima šljive u Srbiji gaji se desetak sorti, uglavnom stvorenih u Srbiji , kao i nekoliko introdukovanih.

Prema nameni koju imaju plodovi, sorte šljive delimo na tri grupe:

- stone sorte

- sorte šljive za rakiju

- sorte šljive za više namena

 

Prema obliku plodova i njihovoj boji šljive delimo na :

• Mirabele – ima sitnije okruglaste plodove, koštica se uglavnom odvaja. Sami plodovi su uglavnom žute boje

• Renklode ili okrugle šljive – plodovi krupni do veoma krupni, okrugli, žutih, ljubičastih, crvenkastih i ostalih boja pokožice. Za njih se koristi naziv ringlovi u nekim krajevima.

• Jаjаste šljive – plodovi su izduženog oblika. Boja pokožice im je tamnija, čvrstog mesa i oštrih vrhova koštice.

• Ovаlne šljive – imaju neujednačenu boju kao i veličinu plodova.

• Cepаče ili plаvice – pogodne su za industrijsku preradu, koštica se lako odvaja, pokožica plava. Ovaj tip se veoma ceni za stonu upotrebu ali i za industrisku preradu. Dobar primer je sorta Požegača.

Na oplemenjivanju šljive i priznavanju novih sorata najviše je urađeno u Institutu za voćarstvo u Čačku. U ovom Institutu postavljeni su dugoročni ciljevi oplemenjivanja šljive, od kojih su najvažniji :

1. stvaranje novih sorti prilagođenih agroekološkim uslovima umereno-kontinentalne klime. Nove sorte treba da su otporne prema niskim zimskim temperaturama, poznim prolećnim mrazevima i suši.

2.stvaranje sorti tolerantnih i otpornih prema šarki šljive (Plum pox virus) i najčešćim gljivičnim oboljenjima (Polystigma rubrum (Person) De Candolle i Puccinia (Tranzschelia) pruni-spinosae (Pers.) Diet.)

3.prednost je potrebno dati samooplodnim sortama, redovne i obilne rodnosti.

4.selekciju usmeriti u pravcu stvaranja sorti širokopiramidalne, umereno guste krune sa širokim uglovima grananja i elastičim granama koje se ne lome pod teretom plodova.

5.stone sorte treba da imaju krupne plodove (preko 100 g) sa plavom bojom pokožice, privlačnog izgleda, žutog, čvrstog, sočnog, slatko-nakiselog mezokarpa koji se odvaja od koštice i koji dobro podnosi rukovanje i prevoz, a dugo zadržavaju svežinu i dobar izgled i kvalitet.

6.sorte za sušenje treba da imaju srednjekrupne plodove (30 do 50 g), ovalnog oblika, da sadrže preko 20% rastvorljivih suvih materija, da imaju čvrsto meso žute boje koje se odvaja od koštice, da dobro podnose manipulaciju i transport, da ne pucaju na kiši, da se lako i brzo suše i da pri tome ne pucaju i ne ispuštaju sok.

7.U cilju produženja sezone sušenja i korišćenja u svežem stanju treba nastojati da se dobiju sorte sa što ranijim, kao i sa vrlo poznim sazrevanjem.

8.Sorte za druge vidove prerade ili sorte kombinovanih osobina (kompot, pekmez, džem, slatko, rakija) treba da imaju visok sadržaj šećera, dobar ukus, odgovarajuću boju pokožice i mezokarpa, konzistenciju mesa i da redovno i obilno rađaju.

 

U Institutu za voćarstvo u Čačku do sada je priznato 18 sorti šljive:

1. Čačanska rana

2. Čačanska najbolja

3. Čačanska lepotica

4. Čačanska rodna

5. Čačanski šećer

6. Valjevka

7. Jelica

8. Valerija

9. Mildora

10. Timočanka

11. Boranka

12. Krina

13. Pozna plava

14. Zlatka

15. Nada

16. Divna

17. Petra

18. Lana

Ove sorte se međusobno razlikuju po vremenu sazrevanja, krupnoći, nameni, otpornosti na bolesti i hemijskom sastavu plodova. Pre podizanja novih zasada potrebno je detaljno proučiti pomološke osobine svih sorata i na osnovu pedoklimatskih osobina parcele odabrati sortu koja će u tim uslovima dati najbolje rezultate.

 

Lazar Klještanović, PSS Ruma

Objavio lazark pročitaj više

Pss Sremska Mitrovica Flavescence doree - Zlatasto žutilo vinove loze

Jun
02

FLAVESCENCE DOREE – ZLATASTO  ŽUTILO VINOVE LOZE

Bolest opisana  u Francuskoj, kao FD tada se smatralo da je izaziva virus. Jedno vreme jepripisivana mikoplazmama (1967.god.). Pripada fitoplazmama tj. mikroorganizmima koji se nalaze između bakterija i virusa, a liče na mikoplazme.

Fitoplazme nemaju ćelijski zid, unutar ćelije domaćina dolaze intracelularno , imaju troslojnu membranu. Osim Francuske, utvrđena je u Italiji, Nemačkoj, Portugaliji, Španiji, Sloveniji, Hrvatskoj,Grčkoj. Kod nas Aleksandrovac i na Fruškoj gori.

Objavio mirjanatm pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Voćarstvo i vinogradarstvo