Stočarstvo

Berišon d Šer (Berrichon du Cher)

Apr
09

Berišon d Šer je tipična francuska ranostasna rasa ovaca koja se gaji za proizvodnju mesa i vune Nastala je u centralnoj Francuskoj krajem XVIII veka ukrštanjem merino rasa sa engleskim mesnatim rasama (sautdoun, lester, cotsvold i romni marš). Berišon d Šer je ovca belog lica i vune.

Objavio zorann pročitaj više

Podela travnih provršina, način iskorišćavanja, značaj, produktivna vrednost i mere za povećanja prinosa travne mase na travnim površinama

Feb
25

Travnjaci su poljoprivredne površine obrasle različitim biljnim vrstama koje se koriste za proizvodnju stočne hraane. Biljni pokrivač travnjaka čine tri osnovne grupe biljaka. Prvu grupu čine trave (Poaceae), drugu grupu čine leptirnjače (Fabaceae) i treća  grupa su ostale biljne vrste koje pripadaju različitim botaničkim grupama i podgrupama. Najveći značaj na travnjacima, imaju trave, koje su najviše zastupljene i čine osnovu sastava travnjaka.

Objavio zorann pročitaj više

Ishrana koza u laktaciji

Feb
21

U našoj zemlji, sezona jarenja koza uglavnom počinje krajem januara ili početkom februara, što je direktno zavisno od sezone prirodnog parenja ili pripusta jarčeva u stadu. Na sezonu pripusta ili prirodnog parenja najveći uticaj imaju klimatske prilike i u krajnjem slučaju odgajivač.

Objavio zorann pročitaj više
Objavio zorica pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Stočarstvo