Ratarstvo

PSS SENTA: Predavanje u Senti

Jan
18

Dana 16.01.2018. godine savetodavci PSS Senta u prostorijama SO Senta održali su predavanje sa sledećim temama:

Pravilnik o IPARD II podsticajima - Ana Prijović 

Aktuelni javni pozivi - Jovana Marić

Standardi u stočarstvu za učešće u IPARD programu - Sabolč Vartuš

Predavanju je prisustvovalo 33 proizvođača

Objavio anap pročitaj više

Održano predavanje u Feketiću

Jan
18

17.01.2018. U Feketiću u Vatrogasnom domu sa početkom u 18 časova savetodavci iz PSS Bačka Topola održali su predavanje. Teme predavanja su bile: 1. N-min metoda(rezultati i analize), 2.Knjiga polja, 3. Rezidba voćaka, 4. Efekti plesni i mikotoksina na zdravlje i performans krava, 5.Bolesti strnih žita u prolećnom periodu

Objavio dragank pročitaj više

Održano predavanje u Čenti

Jan
17

U Čenti je održano predavanje poljoprivrednim proizvođačima. Predavanje su održali sacvetodavci PSS Zrenjanin

Gordana Aćimac

Tatjana Mironović

Ilija Bjelić

Dragan Marković

Na predavanju je bilo prisutno 12 proizvođača.i predstavnici ZZ Čenta.

Objavio draganm pročitaj više

Стање озимих усева на територији општине Ковин

Jan
17

Стање озимих усева на територији општине Ковин

 

Objavio maricd pročitaj više

Uticaj agrotehnike i uslova spoljne sredine na razvoj korenovog sistema kukuruza

Jan
15

Korenov sistem kukuruza dobro se razvija samo u dovoljno rastresitom zemljištu koje ne daje veći mehanički otpor rastućem korenu. U zbijenom zemljištu dolazi do deformisanja korena, on se slabije razvija i slabo iskorišćava organska i mineralna đubriva.

Objavio bozidarp pročitaj više

Biološke osobine ječma i zahtevi prema uslovima spoljne sredine

Jan
15

Kod ječma postoje ozime i jare forme. Ozimost kod ječma nije u tolikoj meri izražena kao kod raži i pšenice, mada postoje sorte ozimog ječma, koje se po ozimosti mogu izjednačiti sa ozimom pšenicom i kod ječma postoje tipične jare, prelazne i više ozime form mada apsolutno ozimih formi nema. Najduži stadijum jarovizacije iznosi 35 – 45 dana. Seme ječma može dugo da sačuva klijavost ukoliko su prisustvo vlage i vazduha svedeni na minimum.

Objavio bozidarp pročitaj više

Osobine pivskog ječma

Jan
15

Ječam je osnovna sirovina za proizvodnju piva. U proizvodnji piva se koristi slad. On daje pivu prirodan ukus i miris. Pivski ječam treba da ispuni fizičke, hemijske i biološke osobine i da bude dobra sirovina za proizvodnju piva, kao što su:

Fizičke osobine:

1)   Da ima što veću masu 1000 zrna, koja ne sme biti manja od 40 grama;

2)   Da su zrna na preseku brašnava, što je znak manjeg sadržaja belančevina;

Objavio bozidarp pročitaj više

Kontrola plodnosti zemljišta

Jan
15

Poznavanje zemljišta je osnova dobrog gazdovanja, jer što se iz zemljišta prinosom odnese mora se đubrivima vratiti. „ Šta uzmeš to i vrati“.

            Krajnji cilj poljoprivrednih proizvođača je postizanje dohodka, a da bi se u poljoprivredi došlo do dohotka nije dovoljno ostvariti bilo kakav prinod gajenih biljaka. Uvek treba nastojati da se postignu visoki i kvalitetni prinosi, koje traži tržište, i to samo pod uslovom da vrednost proizvodnje bude veća od troškova rada i vrednosti utrošenog repromaterijala.

Objavio bozidarp pročitaj više

Biološke osobine i zahtevi tritikalea prema ekološkim uslovima

Jan
15

Tritikale se odlikuje izraženom otpornošću prema niskim temperaturama i suši.Bolje prezimljava od ozime pšenice,otporniji je na nagla otapanja snega u toku zime i pojavu ledene kore,a u proleće brže i bolje raste od pšenice.Osim toga, ima i vecu sposobnost regeneracije od psenice.

Objavio bozidarp pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Ratarstvo