Laboratorije

Održano predavanje u Kisaču

Mart
02

Dana 06.02.2020. godine održano predavanje u Kisaču u prostorijama PZ "Profortun" Predavači su bili Sanja Mehandžić Stanišić, Tatomir Srđanov i Milan Delić.

Teme predavannja su : 

1.  Prehrana pšenice azotom

2. preporuka sortimenta kukuruza

3. Zakonska regulativa za proizvodnju konoplje

4. IPARD i nacionalne mere podsticaja

5. Bezbedna primena pesticida

Objavio miland pročitaj više

PSS Sremska Mitrovica - Održano predavanje u Donjem Tovarniku

Feb
01

Dana 31.01.2017. godine sa početkom u 11 sati održano je predavanje u Donjem Tovarniku. Prisustvovalo je 28 proizvođača koji su pratili sledeće teme iz oblasti ratarstva, zaštite bilja i stočarstva:

Objavio zoran0601 pročitaj više

PSS SENTA: Predavanje u Senti

Jan
30

Dana 27.01.2018. godine u prostorijama konjičkog udruženja u Senti svaetodavci PSS Senta održali su predavanje sa sledećim temama:

1. Pravilnik o IPARD podsticajima - Ana Prijović

2, Standardi u stočarstvu za učešće u IPARD programu - Sabolč Vartuš

Predavanju je prisustvovalo 15 proizvođača 

Objavio anap pročitaj više

PSS KIKINDA: Održana predavanja u Banatskom Arandjelovu

Feb
09

Savetodavci PSS Kikinda su u  sredu 08.02.2017. godine održali predavanje za poljoprivrednike u sali mesne zajednice u  Banatskom Arandjelovu  sa početkom u 14 h.

Obradjene su sledeće teme:

Objavio mirjanat pročitaj više

Sadržaj opasnih i štetnih materija u poljoprivrednim zemljištima opštine Pančevo

Jun
06

Poljoprivredna proizvodnja se odvija pod uticajem raznih zagađivača životne sredine koji se svojim negativnim uticajem odražavaju na proizvodnju bezbedno ispravne hrane. Pošto je i poljoprivredno zemljište izloženo uticaju zagađivača (industrija, saobraćaj, zaštitna sredstva i dr.) u opštini Pančevo je u više navrata vršeno ispitivanje sadržaja opasnih i štetnih materija. Poslednja ispitivanja su obavljena na 31 lokalitetu u 11 katastarskih opština i na dominantnim tipovima zemljišta: černozem, livadska crnica, ritska crnica i aluvijum.

Objavio draganlju pročitaj više

Stanje plodnosti zemljišta u 2015 godini na području PSS Pančevo

Maj
23

U prethodnoj 2015 godini kontrola plodnosti zemljišta je obavljena na površini od 4000 ha, a uzorkovano je 1850 uzoraka zemljišta. Preko 95% uzoraka je sa državnog zemljišta koje koriste poljoprivredni proizvođači. Urađene su agrohemijske analize na hemijske osobine zemljišta: pH reakcija i sadržaj CaCO3 i humusa, kao i sadržaj biljnih hraniva: azota, fosfora i kalijuma.

Ocena plodnosti zemljišta je urađena svrstavanjem vrednosti analize svakog parametra plodnosti zemljišta u nivoe obezbeđenosti da bi se dobilo procentualno učešće za svaki nivo obezbeđenosti.

Objavio draganlju pročitaj više

PSS Sombor - Održano predavanje u Sonti

Mart
10

Dana 09.03.2016. sa početkom u 11 časova PSS Sombor u saradnji sa MZ Sonta organizovali predavanje za poljoprivredne proizvođače. Predavanju je prisustvovalo 14 proizvođača koji su mogli čuti sledeće teme koje su trenutno aktuelne. Savetodavac Zvonko Džeba je prezentovao mere u poljoprivredi AP Vojvodine za 2016. godinu i pored ove teme se dotakako teme o Udruženjima u poljoprivredi. Na temu o udruženjima se nadovezalas svojom prezentacijom savetodavac Olivera Sekulić, koja je prezentovala iskustva o udruženjima iz Izraela.

Objavio zvonkodz pročitaj više

PSS Sombor: Održano predavanje u Bačkom Bregu

Mart
01

Dana 01.03.2016 u prostorijama MZ Bački Breg održano je predavanje sa poljoprivrednim proizvođačima. Proizvođači su se upoznali sa aktuelnim temama iz oblasti ratarstva, stočarstva, zaštite bilja, mehanizacije i ispitivanja zemljišta N min metodom. Nakon održanog predavanja poljoprivredni proizvođači su postavljali niz pitanja na koje su Savetodavci odgovarali. Savetodavci koji su održali predavanje su:

Objavio stojsicz pročitaj više

PSS Institut Tamiš Pančevo: Primena molekularne biologije i transformacija biljaka

Jan
22

Molekularna biologija je našla primenu kod povećanja nekih kvalitativnih i kvantitativnih vrednosti biljaka u poljoprivredi, industriji i zdravstvu.

Ono što omogućava stvaranje transgenih biljaka je prisustvo DNK molekula u svim živim organizmima. U svetu se najviše gaji genetički modifikovana soja, kukuruz, pamuk, uljana repica, paradajz, bundeva.

Objavio violetams pročitaj više

PSS Bačka Topola: Održane radionice

Sep
23

U Poljoprivrednoj stručnoj službi Bačka Topola 23.09.2015. održane su dve radionice đacima srednje Poljoprivredne škole iz Bačke Topole.

Prva radionica: Upoznavanje sa radom semenske laboratorije od uzorkovanja semena do izdavanja izveštaja o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja - savetodavac, Vesna Bilić.

Druga radionica: Uzorkovanje zemljišta, upoznavanje sa metodama agrohemijske analize zemljišta i đubriva – rukovodilac laboratorije, Snežana Šarić i Vesna Bilić.

Objavio vesnab pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Laboratorije