Agroekonomija

Кредитна линија Развојног фонда Војводине намењен куповини пољопривредног земљишта са каматом већ од 1%

Jan
17

Кредитна линија Развојног фонда Војводине намењен куповини пољопривредног земљишта са каматом већ од 1%

 

Развојни фонд Војводине објавио је конкурс за доделу кредита за куповину пољопривредног земљишта на територији АП Војводине. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000.000,00 динара.

 

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава у циљу стварања услова за интензивирање пољопривредне производње и подизање нивоа ефикасности и степена конкурентности носилаца индивидуалних пољопривредних газдинстава.

Objavio ugljesat pročitaj više

РФВ:Конкурс за доделу дугорочних кредита за пољопривреду

Jan
17

РФВ:Конкурс за доделу дугорочних кредита за пољопривреду

 

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује

 

КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ
ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

 

Objavio ugljesat pročitaj više

РФВ: Конкурс за доделу краткорочних кредита за обртна средства

Jan
17

РФВ: Конкурс за доделу краткорочних кредита за обртна средства

 

Развојни фонд Војводине објавио је конкурс за доделу краткорочних кредита за обртна средства.

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, које је уписано у Регистар

пољопривредних газдинстава, са активним статусом и има измирене накнаде за одводњавање.

Кредити ће се додељивати у области пољопривреде за финансирање набавке нове пољопривредне погонске и прикључне механизације.

 

Objavio ugljesat pročitaj više

Елeктрoнски систeм зa приjaвљивaњe сeзoнских рaдникa у пoљoприврeди

Jan
17

Елeктрoнски систeм зa приjaвљивaњe сeзoнских рaдникa у пoљoприврeди

Mинистaрствo пoљoприврeдe je у сaрaдњи сa НAЛEД-oм прeдстaвилo eлeктрoнски систeм зa приjaвљивaњe сeзoнских рaдникa у пoљoприврeди, oднoснo пoртaл www.sezonskiradnici.gov.rs. Зa прoцeдуру приjaвe и oдjaвe рaдникa пoтрeбнo je мaњe oд 10 минутa, нeзaвиснo oд тoгa дa ли сe рaдник приjaвљуje нa jeдaн дaн или нa мeсeц дaнa.

Objavio ugljesat pročitaj više

PSS SENTA: Radionica u Sanadu

Sep
04

Dana 02.09.2018. godine u organizaciji Udruženja uzgajivača ovaca ''Čokanska cigaja'' iz Sanada savetodavac Ana Prijović je održala radionicu na temu: Pravilnik o podsticajima za investicije u fizčku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske proizvodnje. Radionici je prisustvovalo 8 poljoprivrednika

Objavio anap pročitaj više

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ-АНКЕТА О СТРУКТУРИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ,2018.

Avg
14

Од 1. октобра до 30. новембра 2018. године, на основу Уредбе о утврђивању плана званичне статистике за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 120/17), Републички завод за статистику спровешће Анкету о структури пољопривредних газдинстава, 2018.

Више о овоме можете погледати на линку

http://popispoljoprivrede.stat.rs/popis/spg/

Objavio zorica pročitaj više

Konkurs za ostvarivanje podsticaja za mlade poljoprivrednike u 2018.

Jul
06

Ministarstvo poljoprivrede, šumarsva i vodoprivrede raspisalo je Konkurs po kome mladi poljoprivrednici mogu aplicirati za podsticaje za pokretanje poljoprivredne proizvodnje na sopstvenom gazdinstvu.

Pravo da apliciraju imaju mladi poljoprivrednici do 40 godina starosti koji su registrovali gazdinstvo posle 1.1.2017. godine.

Konkurs je otvoren do 15.08.2018.

 Detaljnije informacije potražite u Konkursu.

Objavio mirjanat pročitaj više

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje

Jun
27

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje

Podsticaji se odnose na podršku programu za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih:

1. GRLA GOVEDA, i to:

– junica tovnih rasa starosti od deset do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci,

Objavio mirjanat pročitaj više

Подстицаји за примарну сточарску производњу

Jun
26

Министарство пољопривреде, шумарства и пољопривреде објавило је правилник о подстицајима за примарну сточарску производњу. Подношење захтева је преко конкурса који објављује Управа за аграрна плаћања.

Objavio ugljesat pročitaj više

Подстицаји за примарну биљну производњу

Jun
26

Министарство пољопривреде, шумарства и пољопривреде објавило је правилник о подстицајима за примарну биљну производњу. Подношење захтева је преко конкурса који објављује Управа за аграрна плаћања.

 

Угљеша Тркуља

ПСС Рума

Objavio ugljesat pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Agroekonomija