Agroekonomija

Конкурс за пластенике

Jan
20

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је  конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке конструкције за објекте заштићеног простора.

 

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 80.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.

 

Objavio ugljesat pročitaj više

Конкурс за ПГМ

Jan
20

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА И ЕЛЕМЕНАТА ПОТРЕБНИХ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋАКА,ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА У 2020.ГОДИНИ

 

Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа под системом противградне заштите као и повећање површина под новим засадима воћа и винове лозе у Аутономној покрајини Војводини у 2020. години.

 

Objavio ugljesat pročitaj više

Конкурс за опремање фарми

Jan
20

За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2020. години предвиђен је укупан износ до 80.000.000,00 динара.

 

Objavio ugljesat pročitaj više

Конкурс за наводњавање

Jan
20

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ  НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ, ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020.ГОДИНИ

 

Циљ конкурса јесте повећање обрадивих површина под опремом и системима за наводњавање у Аутономној покрајини Војводини, као и заштита земљишта кроз спречавање развоја корова уз побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака.

 

Висина и намена средстава

 

Objavio ugljesat pročitaj više

Конкурс за младе пољопривреднике

Jan
20

Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2020. Години

 

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:

 

1) Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
2) Подршка преради на газдинству
3) Подршка малим пиварама.

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи до 270.000.000,00 динара.

 

Objavio ugljesat pročitaj više

Podsticaji za kupovinu novih traktora

Jan
14

Pravilnikom Ministarstva poljoprivrede  su propisani uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za kupovinu novog traktora, obrasci zahteva kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Objavio mirjanat pročitaj više

Набавка новог трактора произведеног у Србији

Jan
08

Подстицај се остварује на основу прихватљивих трошкова инвестиције за набавку новог трактора снаге мотора до 60 киловата (kW), са стандардним деловима, уређајима и опремом укључујући припадајућу тракторску кабину, који се први пут употребљава за извођење пољопривредних радова у примарној биљној и сточарској производњи, a који је произведен у Републици Србији или чији модел добављач увози у растављеном стању и

Objavio ugljesat pročitaj više

PSS Subotica:Raspisan Konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima

Okt
21

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja je raspisisala je Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019. godini.

Prijava na Konkurs podnosi se od 17. oktobra do 31. decembra 2019. godine Ministarstvu poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja.

Objavio anicam pročitaj više

PSS Senta - radionica

Okt
10

Savetodavci PSS Senta održali su radionicu 09.10.2019. na poljoprivrednom gazdinstvu u Malim Pijacama, sa sledećima temama: Knjiga polja - Ana Prijović, Nega uljane repice - Jovana Marić. radionici je prisustvovalo 9 proizvođača.

Objavio anap pročitaj više

Radionica u Bavaništu

Sep
27

 Dana 26.09.2019.godine održana je radionica sa poljoprivrednim proizvođačima u Bavaništu na PG. Radionicu je održala savetodavac Divna Mraić. Tema na održanoj radionici je bila skladištenje kukuruza.Radionici je prisustvovalo 5 poljoprivrednih proizvođača.

Objavio maricd pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Agroekonomija