Preporuke

Crna pegavost vinove loze – Phomopsis viticola

Jan
29

Obilaskom mladih vinograda i praćenjem zdravstvenog stanja zasada, uočeni su na lastarima simptomi crne pegavosti ili fomopsisa (Phomopsis viticola). Zadnjih nekoliko godina, sa smanjenom primenom preparata na bazi bakra, ova bolest postaje sve proširenija i opasnija, a njeno suzbijanje nije lako. Ova gljiva napada sve delove vinove loze: mlade lastare, peteljke, listove, cvasti i šepurinu. Može, ukoliko se ne sprovedu adekvatne mere zaštite, da dovede do potpunog propadanja čokota.

Objavio goricak pročitaj više

PSS Kikinda: Žitni bauljar

Jan
26

Žitni bauljar predstavlja ekonomski značajnu štetočinu ozimih strnih žita. Redovno se javlja u godinama kada u toku jeseni imamo visoke temperature i slabije padavine. Pojavljuje se na parcelama gde je predusev pšenica i u delovima parcela gde se novo posejana pšenica graniči sa parcelom koja je tokom iste godine bila posejana pšenicom. Ova vrsta insekta oštećuje tek iznikle biljke pšenice i ječma. U zavisnosti od vremenskih uslova i brojnosti larvi štete mogu biti velike a bilo je i godina kada su usevi morali biti presejavani.

Objavio zivankas pročitaj više

Beli drvotočac- Zeuzera pyrina

Jan
25

Obilaskom terena na lokalitetu u Irigu, vizuelnim pregledom u zasadu dunje-sorta Leskovačka starom četiri godine, registrovane su larve belog drvotočca (Zeuzera pyrina) u granama i stablima. Ozbiljnost napada ove štetočine varira sa starošću zasada . U slučaju mladih stabala dovoljna je jedna gusenica da strada celo stablo .

Objavio goricak pročitaj više

PSS Kikinda: Bakteriozna plamenjača jabučastog voća: jabuke, dunje i kruške (= Erwinia amylovora)

Jan
23

Bakterija Erwinia amylovora ima veliki broj domaćina (jabuka, kruška, dunja, ruža, glog, mušmula, oskoruša i dr.) i ta činjenica otežava njeno suzbijanje.

Bakterija se može naći na cvetovima, lišću, mladarima, plodovima, granama, deblu i na korenu kod osetljivih vrsta.

Bolest je prenešena iz Amerike u Englesku i proširila se po čitavoj Evropi.  

Objavio zivankas pročitaj više

Mravi - štetočine u proizvodnji rasada

Jan
22

Nije uobičajeno štetno delovanje mrava u poljoprivredi. Izuzetak je proizvodnja rasada kada se nađu u supstratu ili u zemlji na koju su položeni kontejneri sa rasadom.
Rasprostranjeni su u celom svetu. Žive u velikim ili malim grupama.
Crni mravi se mnogo češće nalaze u spoljnoj sredini za razliku od žutih mrava, a ređe se nalaze i u stambenim prostorijama, ali u potrazi za hranom mogu se naći u plastenicima i stambenim jedinicama.

Objavio nedeljkaj pročitaj više

PSS SUBOTICA-Šta određuje procenat masti u mleku

Jan
22

ŠTA ODREĐUJE PROCENAT MASTI U MLEKU?

Mleko se sastoji od vode - 87,4 %
suve materije - 12,6 %

Objavio ljiljanau pročitaj više

PSS Kikinda: Metode borbe protiv štetnih organizama tokom mirovanja vegetacije

Jan
22

METODE BORBE PROTIV ŠTETNIH ORGANIZAMA (INSEKATA, GRINJA, BAKTERIOZA I MIKOZA) U ZASADIMA VOĆA I VINOVE LOZE TOKOM MIROVANJA VEGETACIJE

 

Radi uspešnije zaštite voćnih vrsta i vinograda u toku vegetacije, obavezne mere koje treba svake godine izvoditi tokom perioda mirovanja vegetacije a nakon  izvršenog zdravstvenog pregleda u jesen su:

 

1.    MEHANIČKO ODSTRANJIVANJE BILJNIH DELOVA IZ ZASADA  - NEPESTICIDNE MERE

Objavio zivankas pročitaj više
Objavio katarinar pročitaj više

PSS Sombor-Važne praktične preporuke za ishranu krava

Jan
17

Obezbediti kravama puno svetla, vazduha, vode, kretanja i naravno kvalitetne hrane. Kravama u ranoj fazi laktacije i kravama sa visokom proizvodnjom potrebno jedavati najkvalitetnije seno i silažu. Krave treba da imaju na raspolaganju hranu i svetlo najmanje 20 časova u toku dana, a svežu vodu tokom 24 časa. Davati svih 365 dana u godini ista hraniva u obroku. Kompletan obrok, odnosno hraniva (seno, silažu i koncentrat) treba izmešati putem mix prikolice ili ručno vilama i na taj način sprečiti da krave mogu da biraju hranu.

Objavio stojsicz pročitaj više
Objavio katarinar pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Preporuke