Preporuke

Objavio katarinar pročitaj više

PSS Subotica: Održan dan polja strnih žita, uljane repice i herbicidnih ogleda 2019

Jun
24

Dan polja strnih žita, uljane repice i herbicidnih ogleda u organizaciji PSS Subotica,održan je u četvrtak, 13.juna 2019.godine na oglednom polju PSS Subotica, koje se nalazi između Subotice i Starog Žednika.

Program je započeo u prepodnevnim satima, a preko stopedeset poljoprivrednih proizvođača posetilo je ogledne parcele.

Dogadjaj je bio medijski propraćen od strane više lokalnih medija.

Učesnici i posetioci su na kraju programa nastavili druženje uz ručak u Starom Žedniku.

Anica Marcikić
savetodavac
PSS Subotica

Objavio anicam pročitaj više

Soja-zastita od gusenica leptira

Jun
23

U usevu soje zabeleženo je prisustvo leptira, položenih jaja i ispiljenih gusenica Vanesa cardui-strickov šarenjak . S obzirom da je aktuelno vreme piljenja gusenica, napomena je da one mogu dovesti do golobrsta i da treba pregledati parcele .Gusenice mogu biti različite boje, uglavnom su sivo mrke sa crnom prugom po sredini leđa , a bočno dve žute pruge.  Lako se prepoznaju i po tome što formiraju paučinu na listovima. Efikasni su preparati na bazi hlorpirifos + cipermetrin.

 

Objavio majas pročitaj više

Zastita povrća nakon grada

Jun
23

Mesece maj i jun je obeležila velika količina padavina. Gotovo svakog dana imamo povoljne uslove za razvoj mnogih bolesti na povrtarskim biljnim vrstama. Izrazito loši vremenski uslovi, kao što su pojva grada mogu naneti  dodatne štete povrću. Povrede tkiva od grada su mesta za ostvarivanje infekcije fitopatogenim gljivama ili bakterijama.

Objavio majas pročitaj više
Objavio katarinar pročitaj više

PSS Sremska Mitrovica - Međuredno kultiviranje okopavina

Jun
20

MEĐUREDNO  KULTIVIRANJE  OKOPAVINA

 

Objavio jovanb pročitaj više

Scaphoideus titanus

Jun
18

Scaphoideus titanus ( cikada vinove loze)

 

Cikada vinove loze je poreklom iz Severne Amerike, a u Evropi je otkrivena u Francuskoj, 1958.godine. U Srbiji je prvi put registrovana kao štetočina vinove loze 2004. godine, a nalazi se na A2 listi karantinskih štetočina

Objavio martab pročitaj više
Objavio nikolao pročitaj više

PSS Sombor- plamenjača paradajza

Jun
04

Plamenjače paradajza Phytophthora infestans spada u najštetnije obolenje paradajza. Simptomi se javljaju na listu, stablu, granama i plodovima. Prilikom zaražavanje stabljike, biljni delovi iznad nje se suše. Prilikom pregleda paradajza utvrđeno je prisustvo plamenjače na svim biljnim delovima izuzev plodova. Vremenski uslovi ( povećana vlažnost-kiša, oblačno, noćna temperatura 10-12⁰ C i dnevna temperatura 20-22⁰ C) pogoduju njenom brzom razviću (max 7 dana).

Objavio jelenap pročitaj više

Pss Sremska Mitrovica DIDYMELLA APPLANATA

Jun
03

LJUBIČASTA PEGAVOST IZDANAKA I PUPOLJAKA MALINE – DIDYMELLA APPLANATA

 

Prouzrokovač  ljubičaste pegavosti  izdanaka i pupoljaka maline se u našim uslovima prvo uočava krajem juna i u julu mesecu. Zaraza lišća mladih jednogodišnjih izdanaka počinje  od ivice i širi se prema glavnom nervu. Kao posledica se javlja nekroza lišća između nerava u vidu latiničnog slova v, i sa mrkožutim obodom oko pega. U najčešćem broju slučajeva ovo lišće se prevremeno osuši. Lišće na starijim tj. dvogodišnjim  izdancima retko bude zaraženo.

Objavio mirjanatm pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Preporuke